Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie śląskim w 2014 r.
25.09.2015

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2017 r.
15.10.2018 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2017 r.
2 Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie śląskim za I - III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie śląskim za I - III 2015 r.

Infrastruktura komunalna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Infrastruktura komunalna w województwie śląskim w 2017 r.
16.11.2018 Archiwum Infrastruktura komunalna w województwie śląskim w 2017 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2024 r.
28.06.2024 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2024 r.
2 Informacja sygnalna Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2022 r.
14.08.2023 Archiwum Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie śląskim w 2022 r.
27.04.2023 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie śląskim w 2022 r.
4 Informacja sygnalna Transport w województwie śląskim w 2021 r.
15.11.2022 Archiwum Transport w województwie śląskim w 2021 r.
5 Informacja sygnalna Transport w województwie śląskim w 2018 r.
15.11.2019
6 Informacja sygnalna Sytuacja osób starszych w województwie śląskim w 2016 r.
10.11.2017
7 Informacja sygnalna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa śląskiego w 2015 r.
16.02.2016 Archiwum Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa śląskiego w 2015 r.
8 Informacja sygnalna Transport w województwie śląskim w 2013 r.
31.10.2014 Archiwum Transport w województwie śląskim w 2013 r.
9 Informacja sygnalna Ruch graniczny w województwie śląskim w 2005 r.
29.12.2006

Inwestycje. Środki trwałe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2022 r.
18.12.2023 Archiwum Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Działalność inwestycyjna i środki trwałe w województwie śląskim w 2012 r.
31.12.2013
3 Informacja sygnalna Środki trwałe w województwie śląskim w 2010
30.12.2011

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Kultura w województwie śląskim w 2022 r.
03.08.2023 Archiwum Kultura w województwie śląskim w 2022 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie śląskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
2 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie śląskim – wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
3 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa śląskiego
30.09.2015
4 Informacja sygnalna Dzieci w województwie śląskim w 2014 r.
16.06.2015
5 Informacja sygnalna Kobiety w województwie śląskim w 2013 r.
16.06.2014 Archiwum Kobiety w województwie śląskim w 2013 r.
6 Informacja sygnalna Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.
31.07.2012 Archiwum Ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2011 r.

Nauka i technika

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Szkoły wyższe w województwie śląskim w 2008 r.
30.09.2009

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie śląskim w 2008 r.
30.11.2009

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim. Stan na koniec 2023 r.
20.02.2024 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim. Stan na koniec 2023 r.
2 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza w województwie śląskim w 2003 r.
31.03.2004

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2024 (1 kwartał 2024)
27.06.2024 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2024 (1 kwartał 2024)
2 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie śląskim w 2023 r.
25.04.2024 Archiwum Popyt na pracę w województwie śląskim w 2023 r.
3 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie śląskim w świetle wyników NSP 2021
18.03.2024
4 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie śląskim w październiku 2022 r.
18.03.2024
5 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie śląskim - wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
6 Informacja sygnalna Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie śląskim w 2019 r.
24.03.2020
7 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie śląskim w 2016 r.
30.08.2019 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie śląskim w 2016 r.
8 Informacja sygnalna Bezrobocie w województwie śląskim w 2016 r.
12.04.2017 Archiwum Bezrobocie w województwie śląskim w 2016 r.
9 Informacja sygnalna Pracujący w województwie śląskim w 2008 r.
30.10.2009 Archiwum Pracujący w województwie śląskim w 2008 r.
10 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie śląskim w 2005 r.
29.12.2006
11 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w województwie śląskim w 2005 r.
29.12.2006

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2022 r.
13.07.2023 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Warunki mieszkaniowe w województwie śląskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022

Rachunki regionalne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 r.
29.12.2023 Archiwum Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2021 r.
21.12.2023 Archiwum Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2021 r.
3 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2021 r.
28.09.2023 Archiwum Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2021 r.
4 Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2014
15.11.2016

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie śląskim w 2023 r.
26.06.2024 Archiwum Rolnictwo w województwie śląskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie śląskim cz. II
02.09.2022
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie śląskim - cz. I
29.04.2022
4 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie śląskim
01.10.2021
5 Informacja sygnalna Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.
31.05.2012 Archiwum Użytkowanie gruntów i produkcja ziemiopłodów rolnych w województwie śląskim w 2011 r.
6 Informacja sygnalna Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie śląskim w 2007 r.
31.03.2008

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Kultura fizyczna w województwie śląskim w 2022 r.
10.07.2023 Archiwum Kultura fizyczna w województwie śląskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Turystyka w województwie śląskim w 2022 r.
31.05.2023 Archiwum Turystyka w województwie śląskim w 2022 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie śląskim w 2022 r.
02.10.2023 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie śląskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Sytuacja gospodarstw domowych w województwie śląskim w 2018 r.
11.10.2019
3 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie śląskim w 2007 r.
30.09.2008

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia w województwie śląskim w 2023 r.
03.07.2024 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie śląskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Stan zdrowia ludności w województwie śląskim w 2004 r.
30.12.2005
Do góry