Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące dojazdów do pracy w województwie śląskim w 2016 r. w przekroju wojewódzkim i gminnym, z wyszczególnieniem miasta Katowice. 

Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przyjętą metodyką badania, w liczbie dojeżdżających do pracy uwzględnione zostały przepływy między gminami danego województwa i innych województw, w tym również między częścią miejską i wiejską we wszystkich gminach miejsko-wiejskich.