Opracowanie sygnalne zawiera podstawowe informacje z zakresu transportu w województwie śląskim w 2021 r. W opracowaniu znajdują się informacje  z zakresu: komunikacji miejskiej, transportu samochodowego zarobkowego, transportu kolejowego oraz transportu lotniczego.