Opracowanie sygnalne zawiera wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w zakresie stanu cywilnego, poziomu wykształcenia ludności, kraju urodzenia oraz osób niepełnosprawnych. W niniejszej informacji sygnalnej przedstawiono również dane dotyczące gospodarstw domowych, a także cudzoziemców.