Opracowanie ukazuje się po raz pierwszy i prezentuje podstawowe informacje dotyczące sytuacji cudzoziemców na rynku pracy w województwie śląskim, w tym: pozwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom, liczby pracujących cudzoziemców oraz liczby bezrobotnych cudzoziemców zarejestrowanych w urzędach pracy. Wybrane dane statystyczne zaprezentowano również w układzie podregionów.