Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w odniesieniu do PSR 2010, w województwie śląskim zwiększyło się zużycie nawozów mineralnych, łącznie azotowych, fosforowych i potasowych (NPK) oraz wapniowych. W badanym okresie obniżyła się zarówno liczba gospodarstw indywidulanych w których końcowa produkcja rolnicza przeznaczona była głównie na sprzedaż oraz przeznaczona była głównie (w tym wyłącznie) na samozaopatrzenie.