Informacja sygnalna prezentuje wyniki wstępne z PSR 2020 dla województwa śląskiego z zakresu: gospodarstw rolnych, użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia roślin, ciągników i maszyn rolniczych oraz  źródeł dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.
Opracowanie zawiera syntetyczny komentarz analityczny ilustrowany wykresami oraz mapami.