Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach województwa śląskiego w 2022 r.
Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące dostępu do Internetu, wyposażenia pracowników w technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz wykorzystania robotów w przedsiębiorstwach.