Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące klubów i obiektów sportowych w województwie śląskim w 2022 r. Wybrane dane statystyczne zaprezentowano w układzie powiatów.