Informacja sygnalna została opracowana na podstawie wstępnych wyników NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie śląskim. Zaprezentowano w niej wybrane dane o pracujących i bezrobotnych w podziale m.in. na płeć oraz miejsce zamieszkania. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.