Opracowanie zawiera charakterystykę poziomu, dynamiki rozwoju oraz zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2019-2021 dokonaną na podstawie wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych.