W opracowaniu przedstawione zostały dane dotyczące procesów demograficznych zachodzących w populacji osób starszych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz dochodów.
Opracowanie zawiera również informacje z zakresu aktywności osób starszych w ramach działalności centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku.