Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, budownictwa mieszkaniowego, przemysłu i budownictwa, rynku wewnętrznego, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz nakładów inwestycyjnych. Całość wzbogacono ilustracją graficzną w postaci wykresów.