Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja w województwie śląskim liczyła 4403,0 tys. osób. Liczba ludności była mniejsza o 4,9% w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. Na terenie województwa zlokalizowanych było 1815,7 tys. mieszkań, tj. o 6,9% więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r.