Informacja sygnalna prezentuje wyniki ostateczne z PSR 2020 dla województwa śląskiego z zakresu: gospodarstw rolnych, użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, ciągników i maszyn rolniczych, źródeł dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz nakładów pracy i struktury pracujących w gospodarstwach rolnych. Opracowanie zawiera syntetyczny komentarz analityczny ilustrowany mapami.