Opracowanie zostało przygotowane na podstawie prognozy ludności na lata 2014–2050 dla województw (w podziale na część miejską i wiejską), opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Prognoza zawiera analizę przewidywanych trendów przebiegu procesów demograficznych oraz kierunków i rozmiarów ruchów migracyjnych w województwie śląskim.