Informacja sygnalna została opracowana na podstawie wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za II kwartał 2021 roku.
W województwie odnotowano niższy niż w kraju współczynnik aktywności zawodowej (o 2,7 p. proc.), wskaźnik zatrudnienia (o 2,5 p. proc.) oraz niższą stopę bezrobocia (o 0,2 p. proc.).