Informacja sygnalna została opracowana na podstawie wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał 2021 roku. W województwie odnotowano niższy niż w kraju współczynnik aktywności zawodowej (o 3,4 p. proc.), wskaźnik zatrudnienia (o 2,9 p. proc.) oraz niższą stopę bezrobocia (o 0,7 p. proc.).