Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2022 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sytuacja demograficzna województwa śląskiego. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 r.

W dniu 17 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Statystycznego ze słuchaczami Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panie Bożena Bartoszek oraz Karolina Żelazek z Oddziału w Bytomiu przeprowadziły wykład pt.: „Sytuacja demograficzna województwa śląskiego. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 r.”. W wykładzie wzięło udział 20 osób. Głównym celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z bieżącą sytuacją demograficzną w woj. śląskim oraz przedstawienie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. Przedstawiono również informacje dotyczące spisów powszechnych, celu i sposobu ich przeprowadzania. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka i czym jest tajemnica statystyczna. Zaprezentowano stronę internetową GUS i US Katowice oraz aktualne infografiki.
Słuchacze aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania dotyczące prezentowanej treści oraz deklarowali chęć wzięcia udziału w następnych wykładach. Na zakończenie rozdano materiały promocyjne. Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku wyraził chęć dalszej współpracy.


„Statystyka wokół nas”

16 listopada br. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkały się z uczniami klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 53 w Częstochowie. W czterech klasach przeprowadziły lekcje pt. „Statystyka wokół nas”.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest statystyka, jakie informacje są zbierane i w jakiej formie można przedstawić dane wynikowe. Wspólnie tworzyli wykresy oraz dokonywali ich analizy. Uczestniczyli w zabawie „Mini spis” wcielając się w młodych statystyków a także rozwiązywali krzyżówkę, której hasło związane było z tematem spotkania. Uczniowie wysłuchali również bajki o dzielnym Gustku.
W czasie lekcji wykorzystano przygotowaną prezentację multimedialną.
Na zakończenie każdej z lekcji uczniom oraz wychowawcom klas rozdano upominki z logo GUS.
Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

16 listopada br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku: Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny po raz kolejny przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla dwóch klas technikum w TEB Edukacja w Rybniku. W zajęciach wzięło udział 28 uczniów. Na 2 lekcjach pracownice przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie funkcjonowanie służb statystyki publicznej. Większą część lekcji poświęciły prezentacji wybranych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ze szczególnym uwzględnieniem danych dla woj. śląskiego. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie zmieniającą się sytuacją demograficzną. Dyskutowano nad przyczynami zmniejszającej się liczby ludności. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo NSP 2021.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

15 listopada br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku: Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny przeprowadziły 3 lekcje dla 55 uczniów Zespołu Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy technik informatyk i uczniowie z 2 klas LO o profilu przygotowania wojskowego. Na lekcjach pracownice przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie organizację i zadania statystyki publicznej, źródła pozyskiwania danych ze szczególnym podkreśleniem ważności spisów powszechnych. Przedstawiły wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z uwzględnieniem danych dla woj. śląskiego. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematyką lekcji, zadawali dużo pytań i dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zjawisk demograficznych. Na zakończenie zajęć otrzymali gadżety z logo NSP 2021 i ulotki o Urzędzie Statystycznym w Katowicach.


Poznaj pracę ankietera

W dniu 6 października 2022 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok spotkały się z seniorami z Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu. Przeprowadziły dla nich wykład pt. „Poznaj pracę ankietera”. Głównym celem spotkania było przedstawienie zadań ankietera statystycznego oraz roli respondenta w badaniach ankietowych. Zwrócono uwagę na poufność udzielanych informacji a także wskazano w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankietera statystycznego. Wykorzystując przygotowaną prezentację multimedialną zaprezentowano kilka informacji dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. Nawiązano również do wyników NSP 2021 zamieszczonych na stronie stat.gov.pl prezentując wybrane dane. Uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu, zadawali wiele pytań nawiązujących do prezentowanych tematów. Na zakończenie wszystkim przekazano materiały promocyjne z logo GUS, ulotki oraz infografikę przygotowaną przez US Katowice z okazji 750-lecia miasta Lubliniec.Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

W dniu 8 listopada br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku: Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny przeprowadziły 2 wykłady dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 119 uczniów z 6 klas technikum: ekonomista, handlowiec, logistyk, organizator turystyki oraz 4 nauczycieli Podczas wykładu przedstawiono prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiono funkcjonowanie służb statystyki publicznej, źródła i metody pozyskiwania danych ze szczególnym podkreśleniem ważności spisów powszechnych. Przedstawiono wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z uwzględnieniem również danych dla woj. śląskiego. Uczniowie i nauczyciele wykazali bardzo duże zainteresowanie zmieniającą się sytuacją demograficzną w woj. śląskim. Na zakończenie zajęć otrzymali gadżety z logo NSP 2021 i ulotki o Urzędzie Statystycznym w Katowicach.


„Ze statystyką na Ty”

W dniu 8 listopada br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach p. Magda Krzyż i Katarzyna Kimel przeprowadziły w siedzibie Urzędu zajęcia edukacyjne pt.: „Ze statystyką na Ty”. Zajęcia skierowane były do uczniów klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej English Montessori School. Podczas lekcji przedstawiono prezentację multimedialną, na podstawie której omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny oraz na czym polega praca statystyka. Zaprezentowano stronę internetową GUS oraz US, w tym ciekawe infografiki. Dzieci bardzo chętnie rozwiązywały przygotowane krzyżówki i zadania związane z poszukiwaniem danych. Nawiązano do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 202. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety promujące NSP 2021.Wyniki NSP 2021

W dniach 4-8.11.2022 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu – Panie: Bożena Bartoszek, Anna Bartosik oraz Karolina Żelazek przeprowadziły w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie zajęcia edukacyjne pt.: „Wyniki NSP 2021 r.”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas I-IV liceum ogólnokształcącego i brało w nich udział łącznie 200 osób. Omówiono m. in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka. W ramach przeprowadzonych zajęć przedstawiono informacje dotyczące spisów powszechnych, celu i sposobu ich przeprowadzania. Zaprezentowano również wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Przekazano ciekawostki statystyczne i informacje na temat województwa śląskiego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania dotyczące prezentowanej treści oraz deklarowali chęć wzięcia udziału w następnych zajęciach z edukacji statystycznej. Na koniec rozdano materiały promocyjne. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

4 listopada br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku: Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla uczniów dwóch klas technikum w TEB Edukacja w Rybniku. W zajęciach wzięło udział 31 uczniów. Na lekcjach przedstawiono prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiono funkcjonowanie służb statystyki publicznej, źródła i metody pozyskiwania danych, ważność tajemnicy statystycznej. Przedstawiono wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z uwzględnieniem również danych dla woj. śląskiego. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie zmieniającą się sytuacją demograficzną. Na zakończenie zajęć otrzymali gadżety z logo NSP 2021.


„Ze statystyką na Ty”

W dniu 28 października br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Pani Jolanta Pasek i Pani Katarzyna Kimel w ramach promocji Europejskiego Dnia Statystyki oraz promowania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadziły w siedzibie Urzędu zajęcia edukacyjne pt.: „Ze statystyką na Ty”. Zajęcia przeprowadzono dla uczniów klasy I Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach. W spotkaniu , uczestniczyło 30 uczniów i 2 opiekunów. Podczas lekcji przedstawiono prezentację multimedialną, w której zawarte były podstawowe informacje z zakresu statystyki, cele i zadania Urzędu oraz w jaki sposób zbierane są dane statystyczne i do czego mogą być wykorzystane. Zaprezentowano Portal Informacyjny oraz aktualne infografiki, na podstawie których uczniowie interpretowali dane. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zorganizowanych zajęciach. Zaprezentowane zostały wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo GUS.


,,Statystyka jest OK"

W dniu 28.10.2022 r. pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu Pani Agnieszka Cyplińska-Pucek przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka jest OK”. Zajęcia były skierowane do klas trzecich, brało w nich udział 48 uczniów. W czasie lekcji została wykorzystana prezentacja multimedialna. Zapoznano uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania statystyki publicznej. Dzieci tworzyły wspólnie wykresy, rozwiązywały krzyżówki, rebusy, zapoznały się z pracą statystyka. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach, zadawali pytania. Podczas spotkania nawiązano także do wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali materiały promocyjne. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.

                  


Wyniki NSP 2021 r.

W dniu 21.10.2022 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – p. Bożena Bartoszek oraz p. Anna Bartosik przeprowadziły w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach zajęcia edukacyjne pt.: „Wyniki NSP 2021 r.”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas 1-3 liceum (o rozszerzonym profilu geograficznym) i brało w nich udział 90 osób. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka. Przedstawiono informacje dotyczące spisów powszechnych, sposobu ich przeprowadzania oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Przekazano także ciekawostki statystyczne i informacje na temat województwa śląskiego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali pytania. Na koniec rozdano materiały promocyjne. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.Zasoby informacyjne statystyki publicznej

W dniu 30 października 2022 roku przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie. Pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok, poprowadziły warsztaty pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. Uczestniczyli w nich udział uczniowie, którzy zamierzają startować w VII edycji Olimpiady Statystycznej. Na początku warsztatów, wykorzystując przygotowaną prezentację multimedialną, zapoznano słuchaczy z informacjami na temat zadań statystyki publicznej, źródłami danych statystycznych, metodami ich pozyskiwania. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, w której pojawiły się hasła omówione podczas pierwszej części spotkania. Następnie pracowali ze stroną informacyjną stat.gov.pl. Poznali podstawowe zasoby strony internetowej GUS, bazy i banki danych. Samodzielnie wyszukiwali informacje w Banku Danych Lokalnych. Spotkanie to było także okazją do prezentacji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych na stronie internetowej GUS. Pokazano uczniom gdzie mogą je znaleźć, omówiono wybrane dane, porównując je z wynikami ze spisu NSP 2011.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety z logo GUS.Zasoby informacyjne statystyki publicznej

29 września 2022 r. odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublińcu. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok przeprowadziły wykład pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom funkcjonalności strony internetowej GUS. Pokazano jak korzystać z zasobów statystyki publicznej. Nawiązano do wyników NSP 2021 zamieszczonych na stronie stat.gov.pl, skupiając się głównie na liczbie i strukturze wiekowej ludności, a także porównano te dane z wynikami NSP 2011. Omówiono również zadania ankietera statystycznego oraz rolę respondenta podczas pozyskiwania danych. Zwrócono szczególną uwagę na poufność udzielanych informacji i możliwość potwierdzenia tożsamości ankietera statystycznego. Podczas wykładu wykorzystano prezentację multimedialną. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając pytania nawiązujące do przedstawianej tematyki. Wszystkim obecnym przekazano ulotki oraz materiały promocyjne z logo GUS.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

W dniu 10 czerwca br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku: Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla uczniów II klasy technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. W zajęciach wzięło udział 20 uczniów. Na lekcjach przedstawiono prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. Omówiono funkcjonowanie służb statystyki publicznej, źródła i metody pozyskiwania danych, ważność tajemnicy statystycznej oraz zasady i formy udostępniania danych. Przedstawiono wybrane wyniki wstępne Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań 2021. Pokazano uczniom w jakiej formie aktualnie prezentowane są wyniki z ostatnich spisów. Uczniom podobała się również prezentacja danych statystycznych w formie Infografik. Wykazywali duże zainteresowanie tematyką zajęć. Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała gadżety z logo PSR 2020 i NSP 2021.


zajęcia edykacyjne w Rybniku - foto nr 1     zajęcia edykacyjne w Rybniku - foto nr 2     zajęcia edykacyjne w Rybniku - foto nr 3


Promocja wyników NSP

W dniach od 20 maja do 8 czerwca br. pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu Pani Monika Borcuch przeprowadziła 3 spotkania promujące wstępne wyniki NSP 2021 wśród osób starszych.  Wizyty odbyły się w filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz klubie osiedlowym „Helikon” w Dąbrowie Górniczej. W spotkaniach wzięło udział 39 osób. Podczas wykładu została wykorzystana prezentacja dotycząca osób powyżej 60 roku życia oraz zaprezentowane wstępne wyniki NSP 2021. Spotkanie było też okazją do promocji realizowanych przez Urząd badań ankietowych. Pani Monika przedstawiła specyfikę pracy ankietera oraz zwróciła szczególną uwagę na rolę respondenta w badaniach statystyki publicznej oraz na poufność pozyskanych informacji. Na stronie internetowej GUS zaprezentowała Portal Informacyjny oraz aktualne infografiki.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali materiały promocyjne oraz ulotki dotyczące wynikowych badań społecznych. A dzięki nawiązanym kontaktom z innymi klubami osiedlowymi i filiami bibliotek spotkania będą kontynuowane od września br.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

W dniach 30 i 31 maja br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku: Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla uczniów dwóch klas technikum w TEB Edukacja w Rybniku. W zajęciach wzięło udział 24 uczniów. Na lekcjach przedstawiono prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. Omówiono funkcjonowanie służb statystyki publicznej, źródła i metody pozyskiwania danych, ważność tajemnicy statystycznej oraz zasady i formy udostępniania danych. Przedstawiono wybrane wyniki wstępne Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań 2021. Pokazano uczniom w jakiej formie aktualnie prezentowane są wyniki z ostatnich spisów. Uczniowie otrzymali gadżety z logo PSR 2020 i NSP 2021.


Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka jest OK” oraz „Poznaj pracę ankietera”

W dniach 5 i 6 maja 2022 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach p. Renata Włodarska i p. Magda Krzyż przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka jest OK” oraz „Poznaj pracę ankietera”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas piątych, szóstych i siódmych szkoły podstawowej i brało w nich udział 149 uczniów. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną dotyczącą omawianego tematu. Zapoznano uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania statystyki publicznej, przedstawiono ciekawostki statystyczne i informacje na temat województwa śląskiego oraz miasta Katowice. Zaprezentowano obszary tematyczne dostępne na stronie internetowej GUS oraz pokazano uczestnikom jak wyszukiwać dane w Banku Danych Lokalnych. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali infografiki, a uczniom klasy siódmej przedstawiono wyniki wstępne Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcjach i chętnie zadawali pytania. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo GUS.Zajęcia edukacyjne „Statystyka jest OK”

Na zaproszenie nauczyciela ze Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Częstochowie pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział Częstochowa: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok poprowadziły zajęcia edukacyjne dla klas I-III. Wzięło w nich udział 38 uczniów. Spotkanie odbyło się 5 maja br. Podczas lekcji, których temat brzmiał: „Statystyka jest OK”, dzieci poznały czym zajmuje się statystyka. Wcielając się w rolę statystyków wspólnie tworzyły wykresy, dokonywały ich analizy. Uczestniczyły w zabawie „Mini spis” oraz rozwiązywały krzyżówkę, której hasło związane było z tematem spotkania. Uczniowie klas I i II wysłuchali bajki o dzielnym Gustku, klasa III ćwiczyła odczytywanie danych z wykresów znajdujących się na stronie internetowej GUS. W czasie lekcji wykorzystana została prezentacja multimedialna. Na zakończenie wszystkim uczniom rozdano upominki z logu GUS. Każda klasa otrzymała również Dyplom Młodego Statystyka.


                                                              


Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”

W dniu 22 kwietnia 2022 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach wzięli udział w organizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach Festiwalu Edukacyjnym „Nowe Inspiracje”. Program Festiwalu oferował bezpłatne warsztaty metodyczne i wykłady dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania. Wydarzenie miało formę hybrydową - 22 kwietnia spotkania odbywały się online a 23 kwietnia stacjonarnie, w siedzibie RODN „WOM” w Katowicach.
Pracownicy US Katowice uczestniczyli w Festiwalu drugi rok z rzędu. Zaprezentowali uczestnikom Festiwalu wykład dotyczący zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz przekazali informacje na temat wyników PSR 2020 oraz NSP 2021. Do siedziby Ośrodka dostarczyliśmy również materiały promocyjne. Organizatorom Festiwalu dziękujemy za zaproszenie oraz liczymy na dalszą dobrą współpracę.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

W dniu 11 kwietnia br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok przeprowadziły zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Kochanowicach.
W spotkaniu pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” wzięło udział 38 uczniów z klas ósmych. Podczas zajęć, wykorzystując prezentację multimedialną, zapoznano uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania statystyki publicznej, a także ze stroną internetową GUS.
Omówione zostały wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestr REGON i TERYT. Nawiązano również do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie można znaleźć wstępne wyniki z PSR 2020 oraz harmonogram udostępnienia wyników z NSP 2021.
Zajęcia spotkały się z bardzo dobrym odbiorem wśród młodzieży. Na zakończenie przekazano na ręce nauczyciela upominki z logo GUS.


Zajęcia edukacyjne "Statystyka jest OK"

Pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok odwiedziły Szkołę Podstawową Nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie. W dniach 5-6 kwietnia 2022 r. spotkały się z uczniami klas I-III aby poprowadzić lekcje pt. „Statystyka jest OK”.
W zajęciach wzięło udział 97 uczniów. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z pojęciem statystyki a także z pracą statystyków. Uczestnicy wspólnie tworzyli wykresy, dokonywali ich analizy. Aktywnie uczestniczyli w zabawie „Mini spis” wcielając się w młodych statystyków oraz rozwiązywali krzyżówkę, której hasło związane było z tematem spotkania. Uczniowie klas I i II wysłuchali bajki o dzielnym Gustku, natomiast klasy III ćwiczyły odczytywanie danych z wykresów znajdujących się na stronie internetowej GUS. W czasie lekcji wykorzystano przygotowaną prezentację multimedialną. Na zakończenie spotkań wszystkim uczniom oraz wychowawcom klas rozdano upominki z log0 GUS. Każda klasa otrzymała również Dyplom Młodego Statystyka.

Zajęcia edukacyjne "Statystyka jest OK" zdjęcie nr 1        Zajęcia edukacyjne "Statystyka jest OK" zdjęcie nr 2       Zajęcia edukacyjne "Statystyka jest OK" zdjęcie nr 3  


Do góry