Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wykład pt. „Statystyka bliżej nas. Poznaj pracę ankietera”

W dniu 21 listopada 2018 r. w sali wykładowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Panie Agnieszka Cyplińska-Pucek i Lucyna Kidawa z Oddziału w Sosnowcu przeprowadziły wykład pt. „Statystyka bliżej nas. Poznaj pracę ankietera”. Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane ze statystyką (ogólne pojęcia, struktura organizacyjna, historia powstania GUS). Przede wszystkim przedstawiono zakres tematyczny badań ankietowych oraz charakter pracy ankietera statystycznego. Zapoznano słuchaczy z możliwością zweryfikowania tożsamości ankietera. Celem spotkania było budowanie wzajemnej współpracy szczególnie w przypadku badań ankietowych. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.


Statystyka blisko dla nas

W dniu 14 listopada 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu panie: Agnieszka Cyplińska-Pucek i Lucyna Kidawa gościły w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Zajęcia zostały zorganizowane dla uczestników Uniwersytetu Dziecięcego w ramach Fabryki Kreatywności. W spotkaniu brały udział dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat. Zajęcia w ramach edukacji statystycznej pt. „Statystyka blisko dla nas” miały formę warsztatową. Dzieci wysłuchały bajkę „O dzielnym Gustku w krainie liczb” oraz poznały pracę statystyków w formie zabawy, krzyżówek, rebusów i wykresu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość korzystania z gier multimedialnych związanych ze statystyką. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

  Sytuacja osób starszych w województwie śląskim

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyło się w Bytomiu spotkanie pracowników Urzędu Statystycznego ze słuchaczami Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani Bożena Bartoszek oraz pani Monika Borcuch z Oddziału w Bytomiu przeprowadziły wykład pt. Sytuacja osób starszych w województwie śląskim. Głównym celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z bieżącą sytuacją demograficzną osób starszych w naszym województwie oraz prognozowaną liczbą ludności do 2050 roku. Zaprezentowano również wyniki badań statystycznych dotyczących m.in. zdrowia, kultury, sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Spotkanie było okazją do promocji realizowanych przez Urząd badań ankietowych. Omówiono pracę ankietera oraz zwrócono szczególną uwagę na rolę respondenta w badaniach statystyki publicznej oraz na poufność pozyskanych informacji.  Na stronie internetowej GUS zaprezentowano Portal Informacyjny oraz aktualne infografiki. Nawiązano także do obchodów 100-lecia GUS. Na zakończenie rozdano materiały promocyjne oraz ulotki dotyczące wynikowych badań społecznych.


 

Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

W dniu 19 listopada 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu p. Bożena Bartoszek oraz p. Monika Borcuch przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 27 w Bytomiu zajęcia edukacyjne pt. Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego. W spotkaniu wzięło udział 72 uczniów z klas VII i VIII. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną dotyczącą omawianego tematu. Przekazano podstawowe informacje o województwie śląskim oraz Bytomiu. Omówiono czym zajmuje się Urząd Statystyczny. Podczas spotkania nawiązano również do obchodów 100-lecia GUS. Na stronie internetowej GUS zaprezentowano Portal Informacyjny oraz ciekawe infografiki, a także aplikację Młodzi Europejczycy, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie rozwiązywali test dotyczący swojego miasta oraz województwa śląskiego, przez co uczyli się jak korzystać z Rocznika Statystycznego. Na zakończenie rozdano upominki promujące statystykę publiczną”.Ludność i procesy demograficzne w województwie śląskim” oraz „100-lecie GUS – historia i teraźniejszość”

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku przeprowadzili lekcje dla uczniów dwóch klas. W klasie o profilu technik handlowiec Elżbieta Pińczak przedstawiła prezentację „Ludność i procesy demograficzne w województwie śląskim”. Omówiła m.in. takie zjawiska jak: piramidę wieku ludności, urodzenia, zgony, przyrost naturalny i rzeczywisty, wskaźnik obciążenia demograficznego, małżeństwa i rozwody. Podkreśliła zagadnienia związane ze starzeniem się społeczeństwa i prognozą ludności na lata 2020-2050.

W klasie o profilu technik organizacji reklamy Anna Bielas przedstawiła prezentację „100-lecie GUS – historia i teraźniejszość”. Omówiła wybrane dane dotyczące ludności z wybranych okresów na przestrzeni 100 lat: liczbę ludności, medianę, przyrost naturalny, przeciętne trwanie życia. Celem lekcji było zaprezentowanie wybranych okresów działalności GUS w związku z obchodzoną rocznicą 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego.

Podczas zajęć lekcyjnych wykorzystano prezentację multimedialną. Uczniowie wykazywali zainteresowanie tematyką przedstawioną na lekcjach. Na zakończenie zajęć rozdano uczniom gadżety z logo US.Statystyka publiczna dawniej i dziś

W dniu 29 października 2018 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbyło się spotkanie z uczniami klasy drugiej Technikum Ekonomicznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach w trakcie, którego pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych pani Jolanta Pasek i pani Renata Włodarska zaprezentowały wykład pt. „Statystyka publiczna dawniej i dziś”. Przedstawiono zadania jakie realizuje statystyka publiczna, omówiono źródła i zasady pozyskiwania danych statystycznych oraz techniki i tryb upowszechniania informacji statystycznej. Młodzież zapoznała się m.in.  z funkcjonalnością Portalu Informacyjnego GUS oraz z bankami i bazami danych. Z uwagi na jubileusz 100-lecia GUS, wykład został wzbogacony archiwalnymi zdjęciami i informacjami o historii Głównego Urzędu Statystycznego. Na koniec spotkania uczniowie odwiedzili nasze Informatorium.Zasoby informacyjne statystyki publicznej

W dniach 22-23.10.2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu – p. Anna Bartosik oraz p. Beata Rogóż  przeprowadziły w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie zajęcia edukacyjne pt. Zasoby informacyjne statystyki publicznej. Zajęcia skierowane były do uczniów klas pierwszych i brały w nich udział 102 osoby. Podczas zajęć przedstawiono prezentację multimedialną, w której zawarto podstawowe informacje dotyczące statystyki publicznej, nawiązano do obchodów 100-lecia GUS-u oraz zaprezentowano ciekawe dane dotyczące miasta Chorzowa. Ponadto przedstawiono stronę internetową GUS, zaprezentowano rejestr Regon, Portal Sprawozdawczy oraz najnowsze infografiki. Podczas zajęć zwrócono uwagę na znaczenie w statystyce badań ankietowych, realizowanych na terenie województwa śląskiego przez profesjonalną sieć ankieterską.
Uczniowie brali udział w ćwiczeniach dotyczących wyszukiwania danych z publikacji „Województwo śląskie 2017. Podregiony, powiaty, gminy”, a także ćwiczyli założenie własnej firmy wypełniając wnioski RG. Aktywnie uczestniczyli w lekcji i chętnie zadawali pytania. Na koniec rozdano materiały promocyjne.100-lecie GUS – historia i teraźniejszość

W dniach 2 i 3 października br. zostały przeprowadzone lekcje dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku przez pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach, Oddziału w Rybniku panią Elżbietę Pińczak i panią Agnieszkę Gabarską. Wzięło w nich udział 52 uczniów z dwóch klas. Przedstawiono temat „100-lecie GUS – historia i teraźniejszość”. Celem lekcji było zaprezentowanie wybranych okresów działalności GUS w związku z obchodzoną rocznicą 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawiono wybrane dane dotyczące ludności z wybranych okresów na przestrzeni 100 lat: liczbę ludności, medianę, przyrost naturalny, przeciętne trwanie życia.

Podczas zajęć lekcyjnych wykorzystano prezentacje multimedialną. Uczniowie i nauczyciele wykazywali zainteresowanie tematyką przedstawioną na lekcjach. Na zakończenie zajęć rozdano uczniom gadżety z logo US.


Jakość życia seniorów w Polsce

W dniu 16 października 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkali się ponownie z grupą seniorów przebywających w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu. 

Podczas wykładu zaprezentowano wybrane dane statystyczne dotyczące różnych aspektów życia osób starszych. Tematyka ta została zaproponowana przez uczestników poprzedniego spotkania z pracownikami Urzędu Statystycznego.

Omówiona została sytuacja materialna gospodarstw domowych tworzonych przez ludzi w wieku 65 lat i więcej. Zaprezentowano wyniki badań statystycznych dotyczących subiektywnej oceny stanu zdrowia, czasu oczekiwania na wizyty u lekarzy specjalistów, udziału specjalistycznych porad lekarskich udzielonych osobom starszym w stosunku do porad ogółem. Pokazano jak często seniorzy korzystali z komputera i Internetu, jak spędzali czas wolny, jakie wartości miały dla nich największe znaczenie oraz
z jakich aspektów swojego życia są zadowoleni. Zarówno forma wykładu, jego tematyka, przygotowana prezentacja multimedialna, jak i przekazane ulotki  nawiązujące do realizowanych badań ankietowych, spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.


100-lecie GUS – historia i teraźniejszość

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku przeprowadzono lekcje dla uczniów dwóch klas. Elżbieta Pińczak przedstawiła prezentację „100-lecie GUS – historia i teraźniejszość”. W spotkaniach udział wzięło 40 uczniów. Celem lekcji było zaprezentowanie wybranych okresów działalności GUS w związku z obchodzoną w tym roku rocznicą 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawiono dane dotyczące ludności z wybranych okresów na przestrzeni 100 lat: liczbę ludności, medianę, przyrost naturalny, przeciętne trwanie życia. Podczas zajęć lekcyjnych wykorzystano prezentacje multimedialną. Uczniowie i nauczyciele wykazywali zainteresowanie tematyką przedstawioną na lekcjach. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo US.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

W dniu 25 października 2018 roku przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie. Pani Gabriela Noczyńska, pracownik Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie poprowadziła warsztaty pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. Brały w nich udział osoby przygotowujące się do kolejnej edycji Olimpiady Statystycznej. Podczas pierwszej części warsztatów przedstawione zostały zadania statystyki publicznej, źródła danych statystycznych i techniki ich pozyskiwania. Na zakończenie tego bloku uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, w której pojawiły się hasła omówione wcześniej.  Druga część warsztatów miała na celu zapoznanie uczestników z bankami i bazami danych statystycznych. Podczas praktycznych ćwiczeń wyszukiwano wybrane dane w Banku Danych Lokalnych. Na zakończenie uczniowie pracowali z aplikacją „Klikam i wiem”. W trakcie zajęć wykorzystana została prezentacja multimedialna. Uczestnicy zajęć otrzymali ulotki nawiązujące do 100 lat statystyki publicznej w Polsce. Dyrekcji Technicznych Zakładów Naukowych przekazano podziękowanie za udział w popularyzacji statystyki publicznej wśród młodzieży oraz publikacje wydane przez Urząd Statystyczny w Katowicach.


Cykl szkoleń dla pracowników WUP i PUP

W miesiącu czerwcu br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i Powiatowych Urzędów Pracy szkolenia w zakresie podstawowych funkcjonalności i zastosowania Banku Danych Lokalnych oraz Bazy Demografia.

​W szkoleniach, które zorganizowane zostały w formie warsztatowej udział wzięło 67 uczestników.

W trakcie warsztatów zaprezentowano:

  • Bank Danych Lokalnych jako uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanie środowiska;
  • Bazę Demografia jako zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji.

Uczestnikom szkolenia zaprezentowano również przekrój informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego. Przedstawione zostały ścieżki dostępu do danych i sposoby generowania zestawień z uwzględnieniem różnych parametrów w BDL.


Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka jest OK.”

W dniu 6 czerwca 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu – p. Anna Bartosik oraz p. Beata Karafioł przeprowadzili w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich zajęcia edukacyjne pt. Statystyka jest OK. Zajęcia skierowane były do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej oraz klasy drugiej gimnazjum i brało w nich udział 55 osób.

Podczas lekcji przedstawiono prezentację, w której zawarte były podstawowe informacje z zakresu statystyki, cele i zadania Urzędu oraz w jaki sposób zbierane są dane statystyczne i do czego mogą być wykorzystane. Uczniowie zapoznali się z historią pracy GUS na przestrzeni lat oraz dowiedzieli się, że w tym roku Urząd obchodzi 100 lat istnienia. Zaprezentowano stronę internetową GUS oraz US, w tym ciekawe infografiki. Uczniowie uzupełniali przygotowany wcześniej test z danych statystycznych dotyczących Siemianowic Śląskich, do którego wykorzystano publikację „Województwo śląskie 2017. Podregiony, powiaty, gminy”.

Na koniec rozdano uczniom materiały promocyjne.


„Badania ankietowe - poznaj pracę ankietera”

W dniu 25 maja br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach, Oddział w Rybniku pani Anna Bielas i pani Agnieszka Gabarska w oparciu o prezentacje multimedialną przeprowadziły lekcję w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

Celem zajęć było przybliżenie uczniom specyfiki przeprowadzanych przez GUS badań ankietowych i ich roli w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej. Przedstawiono zakresy tematyczne realizowanych badań ankietowych. Omówiono zadania ankietera statystycznego oraz rolę respondenta podczas pozyskiwania danych. Zwrócono szczególną uwagę na poufność udzielanych informacji i możliwość potwierdzenia tożsamości ankietera statystycznego.

Z uwagi na jubileusz 100-lecia GUS, lekcja została wzbogacona ciekawymi informacjami o historii Głównego Urzędu Statystycznego. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Na zakończenie lekcji młodzież otrzymała drobne upominki promujące statystykę publiczną.


Zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

W dniu 22 maja br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu p. Bożena Bartoszek oraz p. Monika Borcuch przeprowadziły w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach zajęcia edukacyjne pt. „Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego”. W spotkaniu wzięło udział 87 uczniów z klas pierwszych i drugich technikum ekonomicznego. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną, która przedstawiała podstawowe informacje dotyczące województwa śląskiego oraz powiatu tarnogórskiego. Zaprezentowano Portal Informacyjny GUS i US, oraz przedstawiono aplikację multimedialną „Młodzi Europejczycy”, za pomocą której młodzież mogła się porównać z rówieśnikami z innych krajów  w tej samej grupy wiekowej m.in. w obszarze życia rodzinnego, pracy i nauki. Uczniowie wypełnili quiz dotyczący podstawowych informacji statystycznych. Na zakończenie zajęć rozdano upominki promujące statystykę publiczną.


Spotkanie w „Klubie Seniora”

W dniu 15 maja 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkali się z grupą seniorów przebywających w Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu. 

Podczas spotkania, którego temat brzmiał: „Poznaj pracę ankietera”,  przedstawiono cel prowadzonych badań ankietowych, ich zakres tematyczny oraz  omówiono rolę ankietera statystycznego. Pokazano również przykłady wykorzystania wyników uzyskanych z realizowanych badań społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę przekazywanych danych oraz bezpieczeństwo respondentów. Zaprezentowano wzór legitymacji oraz upoważnienia ankietera. Omówiono, w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankietera statystycznego. Na zakończenie przekazano ulotki i materiały nawiązujące w swojej tematyce do realizowanych badań ankietowych. Forma wykładu, jego tematyka i przygotowana prezentacja multimedialna spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.


Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublińcu.

Dnia 8 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublińcu. Uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego”, przygotowanego przez pracownika Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział Częstochowa – p. Barbarę Olszok. Celem prelekcji było przedstawienie wybranych danych statystycznych charakteryzujących przeciętnego mieszkańca województwa śląskiego. Zaprezentowano charakterystykę demograficzną oraz prognozy liczby ludności województwa śląskiego, aktywność ekonomiczną mieszkańców województwa śląskiego w podziale na grupy wiekowe, a także budżety gospodarstw domowych w województwie śląskim. Wyniki badań zostały pokazane w formie wykresów i infografiki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Uczestnikom przekazano również ulotki zawierające wynikowe dane statystyczne z przeprowadzanych badań społecznych.


Zajęcia edukacyjne: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” oraz „Ze statystyką na Ty”

16 kwietnia br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach pani Renata Włodarska i pani Jolanta Pasek przeprowadzili lekcje dla uczniów drugich klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 58 im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach. Celem zajęć pt. „Ze statystyką na Ty” oraz „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” było zapoznanie młodzieży z podstawową wiedzą z zakresu statystyki publicznej, pojęciami stosowanymi w statystyce oraz formami publikacji danych. Zaprezentowano Portal Informacyjny GUS i US. Uczniowie zapoznali się z informacjami zawartymi w bankach i bazach danych, które w przyszłości pozwolą im rozwinąć umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania zestawień danych statystycznych będących podstawą do prowadzenia różnego rodzaju analiz i opracowań tematycznych.

W oparciu o prezentację multimedialną uczniowie poznali podstawowe miary statystyczne. Omówiono również ścieżki dostępu do publikowanych danych statystycznych oraz sposoby ich wyszukiwania. W ramach przygotowanych ćwiczeń uczniowie wyszukiwali i analizowali dane dotyczące swojego miasta oraz województwa. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Na zakończenie zajęć młodzież otrzymała drobne upominki promujące statystykę publiczną


Statystyka publiczna dawniej i dziś

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbyło się spotkanie ze studentami Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie, którego pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych pani Jolanta Pasek i pani Renata Włodarska zaprezentowały wykład pt. „Statystyka publiczna dawniej i dziś”. Poruszano w nim zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu statystyki publicznej, źródeł i zasad gromadzenia danych statystycznych oraz technik i trybu upowszechniania informacji statystycznej. Słuchacze zapoznali się m.in.  z funkcjonalnością Portalu Informacyjnego GUS oraz z bankami i bazami danych. Z uwagi na jubileusz 100-lecia GUS, wykład został wzbogacony ciekawymi, archiwalnymi zdjęciami i informacjami o historii Głównego Urzędu Statystycznego.


„Poznaj pracę ankietera”

10 kwietnia 2018 r. w sali wykładowej Muzeum św. Edyty Stein w Lublińcu odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Oddziału w Częstochowie przeprowadziły wykład pt. „Poznaj pracę ankietera”.

Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom specyfiki przeprowadzanych przez GUS badań ankietowych i ich roli w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej. Przedstawiono zakresy tematyczne realizowanych badań ankietowych. Omówiono zadania ankietera statystycznego oraz rolę respondenta podczas pozyskiwania danych. Zwrócono szczególną uwagę na poufność udzielanych informacji i możliwość potwierdzenia tożsamości ankietera statystycznego.

Podczas wykładu wykorzystano prezentację multimedialną. Na koniec przekazano ulotki i materiały, których tematyka nawiązywała do realizowanych badań społecznych. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu słuchaczy zaplanowano kolejne spotkanie, w trakcie którego zostaną przedstawione wybrane dane dostarczane przez statystykę publiczną.„Statystyka blisko nas”

17 kwietnia 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Elżbieta Knoska, Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok gościli w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Przeprowadzone zostały tam zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka blisko nas”. Wzięło w nich udział łącznie 87 uczniów z klas I-III. Celem przeprowadzonych zajęć było przybliżenie dzieciom zadań, jakie realizuje Główny Urząd Statystyczny oraz zapoznanie ich z pracą statystyków. Tematyka i forma warsztatów zostały dostosowane do wieku uczestników. Uczniowie klas I-II wysłuchali bajki o dzielnym Gustku, która wprowadziła ich  w świat liczb, a następnie sami zamienili się w statystyków tworząc wykres słupkowy i kołowy. W klasach III przedstawiona została prezentacja multimedialna z  której dzieci dowiedziały się, że dane statystyczne zbierane są w wielu dziedzinach życia i dotyczą każdego z nas.  Uczniowie aktywnie brali udział w zabawie „Mały spis”, rozwiązywali krzyżówkę, która pozwoliła utrwalić im pojęcie „statystyka” oraz tworzyli wykres słupkowy i dokonywali jego analizy.

Za zaangażowanie w zajęciach wszystkim uczniom wręczono dyplomy oraz drobne upominki z logo Urzędu, a Dyrekcji szkoły przekazano dyplom z podziękowaniami.

​  


Targi Szkolne "Zawodowiec 2018"

W dniach 19 – 21 marca 2018 roku, w Hali Sportowej Częstochowa odbyła  się kolejna edycja Częstochowskich Targów Szkolnych "Zawodowiec 2018". Ich organizatorem jest częstochowskie Centrum Obsługi Inwestora Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta, które zajmuje się m.in. wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości w zakresie analizy kadrowych potrzeb lokalnych pracodawców, a także współpracą ze szkołami pod kątem dostosowania systemu kształcenia technicznego i zawodowego w mieście do tych potrzeb. Pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie w ramach Częstochowskich Targów Szkolnych "Zawodowiec 2018" w dniu 21 marca br. odwiedzili stoiska szkół zawodowych, przedstawiając im ofertę  edukacyjną i  zbierając zapotrzebowanie na proponowane zajęcia. Wśród odwiedzonych stoisk - były stoiska szkół, z których uczniowie uczestniczyli w tegorocznej edycji Olimpiady Statystycznej między innymi; Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, Zespół Szkół im. Kochanowskiego w Częstochowie czy też Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie.Spotkania informacyjno-promocyjne nt. Badań Ankietowych

Dnia 28 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie dla rolników z terenu powiatu lublinieckiego, zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu. Obejmowało ono szeroki zakres zagadnień związanych z tematyką rolniczą. Do udziału w szkoleniu zaproszone zostały firmy i instytucje zajmujące się obsługą rolników. Podczas wystąpienia p. Gabriela Noczyńska, pracownik Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie omówiła metody zbierania danych, które wykorzystywane są w badaniach ankietowych. Szczególnie zachęciła rolników do samodzielnego spisywania się przez Internet, nawiązując przy tym do rozpoczynającego się badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Zwróciła obecnym uwagę na fakt, że większość danych o rolnictwie statystyka pozyskuje u źródła, a rolnicy to grupa respondentów, która z dużym zrozumieniem i sumiennością podchodzi do realizowanych badań statystycznych. Na koniec wystąpienia podziękowała wszystkim obecnym rolnikom za ich zaangażowanie.

Podobny zakres informacji został przekazany rolnikom z gmin: Kochanowice i Herby podczas specjalistycznego szkolenia rolniczego, które odbyło się 22 lutego br. W spotkaniu tym uczestniczyła p. Barbara Olszok z Oddziału w Częstochowie. W ramach działań promujących badania ankietowe przekazano na ręce pracownika ODR plakat informujący o ankietowych badań rolniczych oraz rozdano foldery przybliżające zakres i terminy badań rolnych i społecznych realizowanych w bieżącym roku.


Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

W dniu 13 lutego 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu pani Agnieszka Cyplińska-Pucek i pani Lucyna Kidawa przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji statystycznej w Szkole Podstawowej nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu. W lekcjach uczestniczyły dzieci z czwartych, piątych, szóstych i siódmych klas (łącznie 83 uczniów). Tematem spotkania była „Statystyka dla ucznia”. Omówiono ogólne pojęcia związane ze statystyką, charakter pracy ankietera, sposoby pozyskiwania i prezentacji danych. Dzieci bardzo chętnie rozwiązywały przygotowane krzyżówki i zadania związane z poszukiwaniem danych z publikacji. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z firmowym logo.  


„Śniadanie dla Przedsiębiorców”

Dnia 1 lutego 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie przeprowadzili wykład podczas spotkania „Śniadanie dla Przedsiębiorców” zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Celem spotkania było zaprezentowanie systemu statystyki publicznej w Polsce oraz zasobów znajdujących się w Portalu Informacyjnym GUS. Przedstawiono zadania jakie realizuje statystyka publiczna. Omówiono źródła pozyskiwania danych statystycznych oraz zasoby informacyjne GUS. Zaprezentowano słuchaczom ścieżki dostępu do danych, sposoby tworzenia tablic i wykresów w BDL. Zainteresowanie uczestników skupiało się na generowaniu zestawień oraz na informacjach związanych z rejestrem REGON i klasyfikacją PKD. Każdy z uczestników otrzymał zestaw infografik i gadżetów z logo Urzędu.

Do góry