Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2023 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Targi Pracy w Częstochowie

15 czerwca br. pracownicy Urzędu Statystycznego Katowice  Oddział w Częstochowie uczestniczyli w Letnich Targach Pracy.

Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie we współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Honorowy patronat nad targami objęli: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz starosta powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela.

Osoby bezrobotne oraz chcące zmienić pracę mogły zapoznać się z ofertami zatrudnienia przedstawionymi przez wiele firm i instytucji. Punkt Urzędu Statystycznego cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród poszukujących pracy jak i studentów chcących odbyć praktyki w US.

Podczas Targów Pracy zostały rozdane ulotki promujące wyniki NSP 2021 oraz gadżety z logo GUS.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

13 czerwca br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku: Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny przeprowadziły lekcje dla 15 uczniów z 3 klasy LO o profilu przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Na lekcji przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie organizację i zadania statystyki publicznej, źródła pozyskiwania danych ze szczególnym podkreśleniem ważności spisów powszechnych. Przedstawiły wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z uwzględnieniem danych dla woj. śląskiego. Uczniowie byli zainteresowani tematyką lekcji, wysuwali wnioski z przedstawionych danych. Na zakończenie zajęć otrzymali gadżety z logo NSP 2021.


Statystyka dla przedszkolaka

W dniach 5 i 6 czerwca 2023 r. pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu p. Monika Borcuch przeprowadziła zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Miejskim nr 27 w Sosnowcu, w grupach 5- i 6-latków.

Dzieci dowiedziały się na czym polega praca statystyka, jakie informacje są zbierane przed pracowników Urzędu. Przeczytano bajkę „O dzielnym Gustku”, budowano wykres statystyczny. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich grach i zabawach. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał dyplom „Małego Statystyka”.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Badania ankietowe-poznaj pracę ankietera

Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny, pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku,  24 i 25 maja br. przeprowadziły lekcje dla uczniów TEB Edukacja w Rybniku. W pierwszym dniu na lekcji dla 3 klasy technik informatyk przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie organizację i zadania statystyki publicznej, źródła pozyskiwania danych i ważność spisów powszechnych. Przedstawiły wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ze szczególnym uwzględnieniem danych dla woj. śląskiego. Uczniowie byli bardzo zainteresowani zmianami jakie zaszły w liczbie ludności w woj. śląskim w porównaniu do spisu w 2011 r.

W drugim dniu na zajęciach dla klasy 3 technik fotograf panie zaprezentowały prezentację „Badania ankietowe – poznaj pracę ankietera”. Omówiły specyfikę pracy ankietera, ważność i rodzaje badań ankietowych, metody zbierania danych. Zainteresowanie uczniów wzbudziły prezentowane dane dotyczące np. przeciętnego miesięcznego spożycia niektórych artykułów żywnościowych, posiadania samochodu, telefonu komórkowego, komputera na przestrzeni kilku lat. Uczniowie przeglądali ankietę PKZ, EU-SILC, książeczkę budżetu gospodarstwa domowego, dzienniczek budżetu czasu.Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo NSP 2021.

Statystyka dla malucha

12 maja 2023 r. Barbara Olszok - pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie - spotkała się z dziećmi z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu. W zajęciach edukacyjnych pt. „Statystyka dla malucha” wzięły udział dzieci 5-cio i 6-cio letnie z grupy „Wisienki”.

Na początku przedszkolaki wysłuchały bajki o „Dzielnym Gustku w Królestwie Liczb”. Następnie dowiedziały się na czym polega praca statystyka, jakie informacje są zbierane, co dzieje się dalej z danymi. Największą atrakcją było tworzenie wykresu oraz udział w zabawie „Mini spis”, podczas której dzieci mogły wykazać się spostrzegawczością oraz umiejętnością szybkiego liczenia. Wszyscy bardzo aktywnie brali udział w zajęciach.

Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało dyplom oraz upominki z logo GUS. Przekazany został również dyplom – podziękowanie dla Dyrekcji Przedszkola.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej. Wyniki NSP 2021 r.

W dniu 25.04.2023 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – panie Anna Bartosik oraz Beata Rogóż, na zaproszenie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego Technikum Ekonomiczne w Chorzowie, wzięły udział w wydarzeniu z okazji „Tygodnia zawodów”.
Przeprowadziły zajęcia edukacyjne pt.: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej, wyniki NSP 2021 r.”.  Zajęcia skierowane były do uczniów klas 2-4 technikum ekonomicznego i brało w nich udział 100 uczniów. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka. Przedstawiono informacje dotyczące spisów powszechnych, sposobu ich przeprowadzania oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Przekazano także ciekawostki statystyczne i informacje na temat województwa śląskiego oraz Chorzowa. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali pytania. Na koniec rozdano materiały promocyjne. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”

W dniu 22 kwietnia 2023 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach wzięli udział w Festiwalu Edukacyjnym „Nowe Inspiracje”- WOM 2023. Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Program Festiwalu oferuje bezpłatne warsztaty i wykłady dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania. Pracownicy naszego Urzędu uczestniczyli w Festiwalu trzeci rok z rzędu. Zaprezentowali uczestnikom Festiwalu wykład pn. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego w świetle spisów powszechnych. Do siedziby Ośrodka dostarczyliśmy również materiały promocyjne.

Organizatorom Festiwalu dziękujemy za zaproszenie oraz liczymy na dalszą dobrą współpracę.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

W dniu 18 kwietnia br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach przeprowadzili zajęcia edukacyjne w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Pracownicy Urzędu w oparciu o prezentację multimedialną zaprezentowali młodzieży strukturę oraz działalność statystyki publicznej jak również zapoznali uczniów z Portalem Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego m.in. z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych oraz aktualnymi infografikami. Spotkanie było także okazją do promocji wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły za zaproszenie a uczniom i nauczycielom za sympatyczne przyjęcie i miłą atmosferę w trakcie zajęć.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

7 marca br. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkały się z uczniami klasy drugiej - profil ekonomiczny - Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Na zaproszenie nauczyciela przeprowadziły dla nich lekcję, której temat brzmiał: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”.

W trakcie spotkania uczniowie otrzymali podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej w kraju, m.in.: o organizacji statystyki, jak przedstawia się proces realizacji badania statystycznego, czym jest tajemnica statystyczna, jakie są źródła danych statystycznych i metody ich pozyskiwania. Omówione były również zasoby strony internetowej GUS, wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Nawiązując do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 uczniowie uzyskali wiedzę gdzie można znaleźć informacje wynikowe.

Na zakończenie nauczyciele i uczniowie otrzymali upominki z logo GUS oraz ulotki przygotowane przez US Katowice.


Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

W dniach 16 lutego oraz 3 marca 2023 r.  pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu p. Monika Borcuch przeprowadziła zajęcia edukacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej pt. "Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego". W spotkaniach wzięło udział 42 uczniów z klas drugich.
Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną zawierającą informacje dotyczące statystyki. Uczniowie otrzymali podstawowe informacje o województwie śląskim oraz o Dąbrowie Górniczej, zapoznali się z Portalem Informacyjnym m.in. BDL oraz aktualnymi infografikami. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania podstawowych danych dotyczących wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.
Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Regon – rejestr urzędowy prowadzony przez statystykę publiczną

24 lutego br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok spotkały się z uczniami dwóch klas maturalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Przeprowadziły dla nich lekcję, której temat brzmiał: „Regon – rejestr urzędowy prowadzony przez statystykę publiczną”.

W trakcie spotkania przedstawione zostały zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Zapoznano uczniów z zakładką REGON na stronie internetowej GUS, jej zasobami i możliwościami. Ponadto omówiono ścieżkę rejestracji przedsiębiorców wpisywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz pozostałych form prowadzonej działalności.

Na zakończenie przekazano uczniom  oraz nauczycielowi upominki z logo GUS i ulotki przygotowane przez US Katowice.


Promocja rolniczych badań ankietowych

23 lutego 2023 r. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla rolników z terenu powiatu lublinieckiego, zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu. Obejmowało ono szeroki zakres zagadnień związanych z tematyką rolniczą. Głos zabrali przedstawiciele instytucji rolniczych, firm obsługujących rolnictwo, zaproszeni goście oraz Poseł na Sejm RP.

W spotkaniu tym wzięły udział także pracownice Urzędu Statystycznego Katowice Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok. Tak duże wydarzenie było okazją do promocji rolniczych badań ankietowych, które odbędą się w 2023 roku, a szczególnie badania R-SGR. Podczas spotkania przedstawiono także informacje dotyczące możliwości zapoznania się z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Podziękowano rolnikom za ich zaangażowanie i wytrwałość w systematycznym przekazywaniu informacji statystyce publicznej.

Organizatorom i uczestnikom spotkania przekazano infografikę oraz ulotki informacyjne i gadżety z logo GUS.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej

7 lutego br. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkały się z uczniami klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 33 w Częstochowie. Przeprowadziły dla nich zajęcia edukacyjne pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”.

Podczas lekcji przedstawione zostały podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej, źródeł pozyskiwania danych oraz wykorzystywanych metod ich zbierania. Pokazana została również strona internetowa GUS, omówiono wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Wspólnie z uczniami, wykorzystując BDL, przeanalizowano zmiany w liczbie ludności na przykładzie wybranych miejscowości. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie można znaleźć informacje na temat wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Na zakończenie przekazano uczniom oraz nauczycielom upominki z logo GUS i ulotki przygotowane przez US Katowice.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

9 stycznia br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok przeprowadziły zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Kochanowicach. W spotkaniach, których temat brzmiał: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” wzięli udział uczniowie dwóch klas ósmych.

Podczas zajęć przekazano uczniom podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej, źródeł danych i metod ich pozyskiwania. Omówiono zasoby strony internetowej GUS, wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Nawiązano również do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie można znaleźć informacje na temat wyników PSR 2020 oraz NSP 2021.

Na zakończenie przekazano uczniom upominki z logo GUS oraz ulotki przygotowane przez US Katowice.


Do góry