Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2023 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zasoby informacyjne statystyki publicznej

7 marca br. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkały się z uczniami klasy drugiej - profil ekonomiczny - Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Na zaproszenie nauczyciela przeprowadziły dla nich lekcję, której temat brzmiał: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”.

W trakcie spotkania uczniowie otrzymali podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej w kraju, m.in.: o organizacji statystyki, jak przedstawia się proces realizacji badania statystycznego, czym jest tajemnica statystyczna, jakie są źródła danych statystycznych i metody ich pozyskiwania. Omówione były również zasoby strony internetowej GUS, wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Nawiązując do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 uczniowie uzyskali wiedzę gdzie można znaleźć informacje wynikowe.

Na zakończenie nauczyciele i uczniowie otrzymali upominki z logo GUS oraz ulotki przygotowane przez US Katowice.

Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

W dniach 16 lutego oraz 3 marca 2023 r.  pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu p. Monika Borcuch przeprowadziła zajęcia edukacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej pt. "Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego". W spotkaniach wzięło udział 42 uczniów z klas drugich.
Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną zawierającą informacje dotyczące statystyki. Uczniowie otrzymali podstawowe informacje o województwie śląskim oraz o Dąbrowie Górniczej, zapoznali się z Portalem Informacyjnym m.in. BDL oraz aktualnymi infografikami. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania podstawowych danych dotyczących wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.
Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Regon – rejestr urzędowy prowadzony przez statystykę publiczną

24 lutego br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok spotkały się z uczniami dwóch klas maturalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Przeprowadziły dla nich lekcję, której temat brzmiał: „Regon – rejestr urzędowy prowadzony przez statystykę publiczną”.

W trakcie spotkania przedstawione zostały zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Zapoznano uczniów z zakładką REGON na stronie internetowej GUS, jej zasobami i możliwościami. Ponadto omówiono ścieżkę rejestracji przedsiębiorców wpisywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz pozostałych form prowadzonej działalności.

Na zakończenie przekazano uczniom  oraz nauczycielowi upominki z logo GUS i ulotki przygotowane przez US Katowice.


Promocja rolniczych badań ankietowych

23 lutego 2023 r. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla rolników z terenu powiatu lublinieckiego, zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu. Obejmowało ono szeroki zakres zagadnień związanych z tematyką rolniczą. Głos zabrali przedstawiciele instytucji rolniczych, firm obsługujących rolnictwo, zaproszeni goście oraz Poseł na Sejm RP.

W spotkaniu tym wzięły udział także pracownice Urzędu Statystycznego Katowice Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok. Tak duże wydarzenie było okazją do promocji rolniczych badań ankietowych, które odbędą się w 2023 roku, a szczególnie badania R-SGR. Podczas spotkania przedstawiono także informacje dotyczące możliwości zapoznania się z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Podziękowano rolnikom za ich zaangażowanie i wytrwałość w systematycznym przekazywaniu informacji statystyce publicznej.

Organizatorom i uczestnikom spotkania przekazano infografikę oraz ulotki informacyjne i gadżety z logo GUS.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej

7 lutego br. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkały się z uczniami klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 33 w Częstochowie. Przeprowadziły dla nich zajęcia edukacyjne pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”.

Podczas lekcji przedstawione zostały podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej, źródeł pozyskiwania danych oraz wykorzystywanych metod ich zbierania. Pokazana została również strona internetowa GUS, omówiono wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Wspólnie z uczniami, wykorzystując BDL, przeanalizowano zmiany w liczbie ludności na przykładzie wybranych miejscowości. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie można znaleźć informacje na temat wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Na zakończenie przekazano uczniom oraz nauczycielom upominki z logo GUS i ulotki przygotowane przez US Katowice.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

9 stycznia br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok przeprowadziły zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Kochanowicach. W spotkaniach, których temat brzmiał: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” wzięli udział uczniowie dwóch klas ósmych.

Podczas zajęć przekazano uczniom podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej, źródeł danych i metod ich pozyskiwania. Omówiono zasoby strony internetowej GUS, wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Nawiązano również do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie można znaleźć informacje na temat wyników PSR 2020 oraz NSP 2021.

Na zakończenie przekazano uczniom upominki z logo GUS oraz ulotki przygotowane przez US Katowice.


Do góry