Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2023 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sytuacja demograficzna województwa śląskiego. Wyniki NSP 2021 r.

29.11.2023 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – Anna Bartosik oraz Beata Rogóż spotkały się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne pt.: „Sytuacja demograficzna województwa śląskiego. Wyniki NSP 2021 r.”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas I-IV z rozszerzonym przedmiotem geografia i wiedza o społeczeństwie. Spotkanie odbyło się w szkolnej auli i podczas 3 godzin lekcyjnych wzięło w nim udział łącznie 160 uczniów. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny i na czym polega praca statystyka. Przedstawiono informacje dotyczące spisów powszechnych, sposobu ich przeprowadzania oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Przekazano także ciekawostki statystyczne i informacje demograficzne dotyczące województwa śląskiego oraz Tarnowskich Gór. Rozdano wydrukowane infografiki: „Studenci w województwie śląskim w 2022 r.” oraz „Młodzież w województwie śląskim w 2022 r.” i zachęcono uczniów do wspólnej analizy przedstawionych danych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali pytania. Na koniec rozdano materiały promocyjne. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.

Zajęcia edukacyjne w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Katowicach

27 listopada br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach przeprowadzili zajęcia edukacyjne w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas trzecich. Uczniów zapoznano z Portalem Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego oraz aktualnymi infografikami. W trakcie zajęć młodzież praktykowała korzystanie z systemów udostępniania danych jakimi dysponuje statystyka publiczna m.in. z Banku Danych Lokalnych oraz z bazy Demografia. Spotkanie było także okazją do promocji wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za zaproszenie, a uczniom i nauczycielom za sympatyczną atmosferę w trakcie zajęć.

Kolejne szkolenie dla samorządowców

23 listopada br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych prowadzili kolejne szkolenie z cyklu "Statystyka publiczna dla Samorządu". Projekt organizacji szkoleń cieszy się dużym zainteresowaniem. ​Już po raz drugi w tym roku otrzymaliśmy zaproszenie od Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Szkolenie poświęcone było rozwijaniu praktycznych umiejętności korzystania z systemów bazodanowych statystyki publicznej m.in. Banku Danych Lokalnych (BDL).

Dziękujemy za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

28 listopada br. Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku, przeprowadziły lekcje dla uczniów trzech klas Zespołu Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W zajęciach uczestniczyło 64 uczniów Liceum Ogólnokształcącego o profilu przygotowania wojskowego. Na lekcji panie przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie funkcjonowanie służb statystyki publicznej, zadania statystyki publicznej, źródła pozyskiwania danych, ważność tajemnicy statystycznej. Szczególną uwagę poświeciły spisom powszechnym. Przedstawiły wybrane dane dla woj. śląskiego z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Uczniowie byli zainteresowani tematyką lekcji, wykazali duże zainteresowanie zmieniającą się sytuacją demograficzną województwa śląskiego.

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo NSP 2021.Spotkanie edukacyjne podczas Lublinieckiego Dnia Seniora

W środę 22 listopada br. pod hasłem "Bądźmy szczęśliwi i bezpieczni" odbył się Lubliniecki Dzień Seniora. Obfitował on w wiele wydarzeń przygotowanych specjalnie dla seniorów. Jednym z nich było spotkanie z pracownikami Urzędu Statystycznego Katowice Oddział w Częstochowie.

Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok wystąpiły z prelekcją pt. "Statystyka blisko nas". Podczas spotkania, które miało na celu popularyzację i promocję wiedzy o statystyce publicznej, przedstawione zostały podstawowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez ankieterów statystycznych. Opowiedziano w jaki sposób zweryfikować tożsamość ankietera, pokazano na stronie internetowej GUS gdzie sprawdzić dane ankietera oraz jak wygląda jego legitymacja. Poruszane podczas prelekcji zagadnienia wpisały się w tematykę całego wydarzenia nawiązując do bezpieczeństwa seniorów w czasie spotkania z ankieterem. 

Uczestnicy spotkania otrzymali upominki z logo GUS, ulotki dotyczące realizowanych badań ankietowych oraz wydrukowane infografiki.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej

17 listopada br. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział
w Częstochowie przeprowadziły lekcje dla uczniów Zespołu Szkół w Krzepicach. Tematem spotkań były: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”.

Podczas zajęć przekazano uczniom podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej w kraju. Omówiony został proces realizacji badania statystycznego oraz źródła i metody pozyskiwania danych.  Pokazane zostały zasoby strony internetowej GUS, wybrane bazy i rejestry, m.in.: Statystyczne Vademecum Samorządowca, rejestry REGON i TERYT. Zaprezentowano również jak poruszać się po Banku Danych Lokalnych. Zachęcono młodzież do zapoznania się wynikami NSP 2021 dostępnymi na stronie internetowej GUS.

Dyrekcji Zespołu Szkół przekazany został dyplom – podziękowanie oraz publikacje GUS.


Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

W dniu 15 listopada 2023 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu – panie Monika Borcuch oraz Agnieszka Cyplińska-Pucek na zaproszenie nauczyciela przeprowadziły zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi .

W spotkaniu wzięło udział 96 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich LO i Technikum.

W oparciu o prezentację multimedialną pt. „Statystyczny Portret mieszkańca województwa śląskiego” przybliżono młodzieży zagadnienia związane ze statystyką publiczną. Uczniom przekazano podstawowe informacje o województwie śląskim i Czeladzi. Zapoznano ich również z Portalem Informacyjnym m.in. BDL oraz aktualnymi infografikami. Spotkanie było okazją do przedstawienia i omówienia wyników Spisu Ludności Mieszkań 2021 r.  Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Ze statystyką na Ty

9 listopada br. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach gościliśmy uczniów klas II i IV Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach. Pracownicy Urzędu przeprowadzili zajęcia edukacyjne pt.: „Ze statystyką na Ty”. Podczas lekcji przedstawiono prezentację multimedialną, w której zawarte były podstawowe informacje z zakresu statystyki, cele i zadania Urzędu oraz w jaki sposób zbierane są dane statystyczne i do czego mogą być wykorzystane. Zapoznano uczniów z Portalem Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego m.in. z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych oraz aktualnymi infografikami. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zorganizowanych zajęciach. Wydarzeniu towarzyszyła wizyta w Informatorium Statystycznym gdzie m.in. zaprezentowano szereg wydawnictw statystycznych. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo GUS.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej

W związku ze zbliżającą się VIII edycją Olimpiady Statystycznej pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział Częstochowa przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie dla osób, które zgłosiły swój udział w tegorocznej Olimpiadzie. Warsztaty pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” odbyły się 3 listopada br.
Wykorzystując przygotowaną prezentację multimedialną zapoznano uczniów z podstawowymi informacjami na temat zadań statystyki publicznej, źródłami danych statystycznych, metodami ich pozyskiwania. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali wiele pytań dotyczących metodologii i terminologii stosowanej w statystyce. Rozwiązywali krzyżówkę, w której pojawiły się hasła omówione podczas pierwszej części spotkania. Następnie pracowali ze stroną stat.gov.pl. Poznali podstawowe zasoby strony internetowej GUS, bazy i banki danych. Wyszukiwali informacje w Banku Danych Lokalnych, jak również pracowali z programem edukacyjnym „Klikam i wiem” – edycją specjalną związaną z danymi NSP 2021.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety z logo GUS.


Ze statystyką na Ty

24 października br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach przeprowadzili zajęcia edukacyjne w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas trzecich. W oparciu o prezentację multimedialną przybliżono młodzieży strukturę oraz działalność statystyki publicznej. Zapoznano uczniów z Portalem Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, m.in. z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych oraz aktualnymi infografikami. W trakcie zajęć uczniowie praktykowali korzystanie z BDL. Spotkanie było także okazją do promocji wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za zaproszenie, a uczniom i nauczycielom za przyjęcie i miłą atmosferę.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Kolejny raz w tym roku Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny, pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku przeprowadziły lekcje dla uczniów TEB Edukacja w Rybniku. Zajęcia łącznie dla 88 osóbz 5 klas odbyły się 25, 26 i 27 października br. Słuchaczami byli uczniowie: technik reklamy, weterynarii, informatyk e-sport, fotograf. Na lekcjach panie Elżbieta i Agnieszka przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie organizację i zadania statystyki publicznej oraz źródła pozyskiwania danych. Przedstawiły znaczenie przeprowadzanych cyklicznie spisów powszechnych. Wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z uwzględnieniem danych dla woj. śląskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Szczególną uwagę zwróciły zmiany demograficzne jakie nastąpiły od spisu z 2011 roku.
Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo NSP 2021.


Europejski Dzień Statystyki 2023

Z okazji Europejskiego Dnia Statystyki 2023 Urząd Statystyczny w Katowicach zorganizował zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

W październiku obchodzony jest Europejski Dzień Statystyki. W ramach tego wydarzenia w siedzibie Urzędu gościliśmy uczniów oraz nauczycieli z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.

Pracownicy Urzędu w oparciu o prezentację multimedialną przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z demografią, w tym wyniki NSP2021, wyjaśnili jak ważną rolę odgrywa statystyka publiczna w życiu codziennym oraz jak samodzielnie odnaleźć podstawowe dane demograficzne dotyczące miasta Bytomia. Wydarzeniu towarzyszyła wizyta w Informatorium Statystycznym gdzie m.in. zaprezentowano szereg wydawnictw statystycznych.

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo GUS.

Sytuacja demograficzna woj. śląskiego. Wyniki NSP 2021

12 października 2023 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – Bożena Bartoszek oraz Karolina Żelazek przeprowadziły w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu zajęcia edukacyjne pt.: „Sytuacja demograficzna województwa śląskiego. Wyniki NSP 2021 r.”. Zajęcia skierowane były do uczniów klasy 2 i 3 technikum i brało w nich udział 50 osób. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka. Przedstawiono informacje dotyczące spisów powszechnych, sposobu ich przeprowadzania  oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.  Przekazano także ciekawostki statystyczne i informacje na temat województwa śląskiego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali pytania. Na koniec rozdano materiały promocyjne. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy”.

Zajęcia z edukacji statystycznej - Oddział w Sosnowcu

4 października 2023 r. pracownik Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu p. Monika Borcuch przeprowadziła zajęcia edukacyjne w Przedszkolu nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej, w dwóch grupach 6-latków. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca statystyka, jakie informację są zbierane przed Urząd. Przeczytano bajkę „O dzielnym Gustku”, budowano wykres statystyczny. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły  w przygotowanych dla nich zabawach. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał dyplom „Małego Statystyka”.

Targi Pracy w Częstochowie

15 czerwca br. pracownicy Urzędu Statystycznego Katowice  Oddział w Częstochowie uczestniczyli w Letnich Targach Pracy.

Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie we współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Honorowy patronat nad targami objęli: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz starosta powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela.

Osoby bezrobotne oraz chcące zmienić pracę mogły zapoznać się z ofertami zatrudnienia przedstawionymi przez wiele firm i instytucji. Punkt Urzędu Statystycznego cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród poszukujących pracy jak i studentów chcących odbyć praktyki w US.

Podczas Targów Pracy zostały rozdane ulotki promujące wyniki NSP 2021 oraz gadżety z logo GUS.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

13 czerwca br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku: Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny przeprowadziły lekcje dla 15 uczniów z 3 klasy LO o profilu przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Na lekcji przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie organizację i zadania statystyki publicznej, źródła pozyskiwania danych ze szczególnym podkreśleniem ważności spisów powszechnych. Przedstawiły wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z uwzględnieniem danych dla woj. śląskiego. Uczniowie byli zainteresowani tematyką lekcji, wysuwali wnioski z przedstawionych danych. Na zakończenie zajęć otrzymali gadżety z logo NSP 2021.


Statystyka dla przedszkolaka

W dniach 5 i 6 czerwca 2023 r. pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu p. Monika Borcuch przeprowadziła zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Miejskim nr 27 w Sosnowcu, w grupach 5- i 6-latków.

Dzieci dowiedziały się na czym polega praca statystyka, jakie informacje są zbierane przed pracowników Urzędu. Przeczytano bajkę „O dzielnym Gustku”, budowano wykres statystyczny. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich grach i zabawach. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał dyplom „Małego Statystyka”.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Badania ankietowe-poznaj pracę ankietera

Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny, pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku,  24 i 25 maja br. przeprowadziły lekcje dla uczniów TEB Edukacja w Rybniku. W pierwszym dniu na lekcji dla 3 klasy technik informatyk przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie organizację i zadania statystyki publicznej, źródła pozyskiwania danych i ważność spisów powszechnych. Przedstawiły wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ze szczególnym uwzględnieniem danych dla woj. śląskiego. Uczniowie byli bardzo zainteresowani zmianami jakie zaszły w liczbie ludności w woj. śląskim w porównaniu do spisu w 2011 r.

W drugim dniu na zajęciach dla klasy 3 technik fotograf panie zaprezentowały prezentację „Badania ankietowe – poznaj pracę ankietera”. Omówiły specyfikę pracy ankietera, ważność i rodzaje badań ankietowych, metody zbierania danych. Zainteresowanie uczniów wzbudziły prezentowane dane dotyczące np. przeciętnego miesięcznego spożycia niektórych artykułów żywnościowych, posiadania samochodu, telefonu komórkowego, komputera na przestrzeni kilku lat. Uczniowie przeglądali ankietę PKZ, EU-SILC, książeczkę budżetu gospodarstwa domowego, dzienniczek budżetu czasu.Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo NSP 2021.

Statystyka dla malucha

12 maja 2023 r. Barbara Olszok - pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie - spotkała się z dziećmi z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu. W zajęciach edukacyjnych pt. „Statystyka dla malucha” wzięły udział dzieci 5-cio i 6-cio letnie z grupy „Wisienki”.

Na początku przedszkolaki wysłuchały bajki o „Dzielnym Gustku w Królestwie Liczb”. Następnie dowiedziały się na czym polega praca statystyka, jakie informacje są zbierane, co dzieje się dalej z danymi. Największą atrakcją było tworzenie wykresu oraz udział w zabawie „Mini spis”, podczas której dzieci mogły wykazać się spostrzegawczością oraz umiejętnością szybkiego liczenia. Wszyscy bardzo aktywnie brali udział w zajęciach.

Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało dyplom oraz upominki z logo GUS. Przekazany został również dyplom – podziękowanie dla Dyrekcji Przedszkola.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej. Wyniki NSP 2021 r.

W dniu 25.04.2023 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – panie Anna Bartosik oraz Beata Rogóż, na zaproszenie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego Technikum Ekonomiczne w Chorzowie, wzięły udział w wydarzeniu z okazji „Tygodnia zawodów”.
Przeprowadziły zajęcia edukacyjne pt.: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej, wyniki NSP 2021 r.”.  Zajęcia skierowane były do uczniów klas 2-4 technikum ekonomicznego i brało w nich udział 100 uczniów. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka. Przedstawiono informacje dotyczące spisów powszechnych, sposobu ich przeprowadzania oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Przekazano także ciekawostki statystyczne i informacje na temat województwa śląskiego oraz Chorzowa. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali pytania. Na koniec rozdano materiały promocyjne. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”

W dniu 22 kwietnia 2023 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach wzięli udział w Festiwalu Edukacyjnym „Nowe Inspiracje”- WOM 2023. Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Program Festiwalu oferuje bezpłatne warsztaty i wykłady dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania. Pracownicy naszego Urzędu uczestniczyli w Festiwalu trzeci rok z rzędu. Zaprezentowali uczestnikom Festiwalu wykład pn. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego w świetle spisów powszechnych. Do siedziby Ośrodka dostarczyliśmy również materiały promocyjne.

Organizatorom Festiwalu dziękujemy za zaproszenie oraz liczymy na dalszą dobrą współpracę.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

W dniu 18 kwietnia br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach przeprowadzili zajęcia edukacyjne w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Pracownicy Urzędu w oparciu o prezentację multimedialną zaprezentowali młodzieży strukturę oraz działalność statystyki publicznej jak również zapoznali uczniów z Portalem Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego m.in. z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych oraz aktualnymi infografikami. Spotkanie było także okazją do promocji wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły za zaproszenie a uczniom i nauczycielom za sympatyczne przyjęcie i miłą atmosferę w trakcie zajęć.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

7 marca br. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkały się z uczniami klasy drugiej - profil ekonomiczny - Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Na zaproszenie nauczyciela przeprowadziły dla nich lekcję, której temat brzmiał: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”.

W trakcie spotkania uczniowie otrzymali podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej w kraju, m.in.: o organizacji statystyki, jak przedstawia się proces realizacji badania statystycznego, czym jest tajemnica statystyczna, jakie są źródła danych statystycznych i metody ich pozyskiwania. Omówione były również zasoby strony internetowej GUS, wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Nawiązując do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 uczniowie uzyskali wiedzę gdzie można znaleźć informacje wynikowe.

Na zakończenie nauczyciele i uczniowie otrzymali upominki z logo GUS oraz ulotki przygotowane przez US Katowice.


Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

W dniach 16 lutego oraz 3 marca 2023 r.  pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu p. Monika Borcuch przeprowadziła zajęcia edukacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej pt. "Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego". W spotkaniach wzięło udział 42 uczniów z klas drugich.
Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną zawierającą informacje dotyczące statystyki. Uczniowie otrzymali podstawowe informacje o województwie śląskim oraz o Dąbrowie Górniczej, zapoznali się z Portalem Informacyjnym m.in. BDL oraz aktualnymi infografikami. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania podstawowych danych dotyczących wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.
Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Regon – rejestr urzędowy prowadzony przez statystykę publiczną

24 lutego br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok spotkały się z uczniami dwóch klas maturalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Przeprowadziły dla nich lekcję, której temat brzmiał: „Regon – rejestr urzędowy prowadzony przez statystykę publiczną”.

W trakcie spotkania przedstawione zostały zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Zapoznano uczniów z zakładką REGON na stronie internetowej GUS, jej zasobami i możliwościami. Ponadto omówiono ścieżkę rejestracji przedsiębiorców wpisywanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz pozostałych form prowadzonej działalności.

Na zakończenie przekazano uczniom  oraz nauczycielowi upominki z logo GUS i ulotki przygotowane przez US Katowice.


Promocja rolniczych badań ankietowych

23 lutego 2023 r. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla rolników z terenu powiatu lublinieckiego, zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu. Obejmowało ono szeroki zakres zagadnień związanych z tematyką rolniczą. Głos zabrali przedstawiciele instytucji rolniczych, firm obsługujących rolnictwo, zaproszeni goście oraz Poseł na Sejm RP.

W spotkaniu tym wzięły udział także pracownice Urzędu Statystycznego Katowice Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok. Tak duże wydarzenie było okazją do promocji rolniczych badań ankietowych, które odbędą się w 2023 roku, a szczególnie badania R-SGR. Podczas spotkania przedstawiono także informacje dotyczące możliwości zapoznania się z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Podziękowano rolnikom za ich zaangażowanie i wytrwałość w systematycznym przekazywaniu informacji statystyce publicznej.

Organizatorom i uczestnikom spotkania przekazano infografikę oraz ulotki informacyjne i gadżety z logo GUS.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej

7 lutego br. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkały się z uczniami klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 33 w Częstochowie. Przeprowadziły dla nich zajęcia edukacyjne pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”.

Podczas lekcji przedstawione zostały podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej, źródeł pozyskiwania danych oraz wykorzystywanych metod ich zbierania. Pokazana została również strona internetowa GUS, omówiono wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Wspólnie z uczniami, wykorzystując BDL, przeanalizowano zmiany w liczbie ludności na przykładzie wybranych miejscowości. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie można znaleźć informacje na temat wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Na zakończenie przekazano uczniom oraz nauczycielom upominki z logo GUS i ulotki przygotowane przez US Katowice.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

9 stycznia br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok przeprowadziły zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół w Kochanowicach. W spotkaniach, których temat brzmiał: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej” wzięli udział uczniowie dwóch klas ósmych.

Podczas zajęć przekazano uczniom podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej, źródeł danych i metod ich pozyskiwania. Omówiono zasoby strony internetowej GUS, wybrane bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Nawiązano również do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie można znaleźć informacje na temat wyników PSR 2020 oraz NSP 2021.

Na zakończenie przekazano uczniom upominki z logo GUS oraz ulotki przygotowane przez US Katowice.


Do góry