Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2024 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Promocja badań rolniczych na spotkaniach Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej powiatu kłobuckiego i lublinieckiego

10 maja w Starostwie Powiatowym w Kłobucku oraz 13 maja w Starostwie Powiatowym w Lublińcu odbyły się statutowe posiedzenia Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej powiatu kłobuckiego i lublinieckiego. Uczestniczyli w nich również pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział Częstochowa.

W trakcie spotkań poruszane było wiele tematów związanych z obecną sytuacją rolnictwa w kraju, problemami z jakimi mierzą się polscy rolnicy,  głównie w związku z założeniami "Europejskiego Zielonego Ładu". Przedstawiciele instytucji rolniczych, zaproszeni goście, w tym Poseł na Sejm RP, przedstawili najważniejsze zmiany prawne oraz istotne informacje potrzebne przy prowadzeniu działalności rolniczej.

Dla pracowników US Katowice Oddział Częstochowa spotkania były okazją do promocji ankietowych badań rolniczych realizowanych przez GUS w 2024 roku oraz podziękowania zebranym rolnikom za dotychczasowe zaangażowanie w przekazywanie danych statystyce publicznej.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku przeprowadziły 25 kwietnia br. 2 lekcje dla uczniów drugich klas technikum w TEB Edukacja w Rybniku. Przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie organizację i zadania statystyki publicznej, źródła pozyskiwania danych ze szczególnym podkreśleniem spisów powszechnych. Przedstawiły wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dla woj. śląskiego. Znaczną część lekcji uczniowie poświęcili na dyskusje o zjawiskach demograficznych. Zadawali dużo pytań dotyczących zmniejszającej się liczby ludności i podawali własne powody takiej sytuacji.
Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo NSP 2021.


Ze statystyką na Ty i Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

25 kwietnia br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Technikum Ekonomicznym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Pracownicy Urzędu w oparciu o prezentację multimedialną zaprezentowali młodzieży strukturę oraz działalność statystyki publicznej jak również zapoznali uczniów z Portalem Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego m.in. z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych oraz aktualnymi infografikami.
W trakcie spotkania zaprezentowano także kilka ciekawych informacji wynikowych z NSP 2021. Na zakończenie zajęć przekazano wszystkim uczestnikom upominki z logo GUS.


X Festiwal Edukacyjny NOWE INSPIRACJE – „WOM” 2024

20 kwietnia 2024 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach wzięli udział w Festiwalu Edukacyjnym NOWE INSPIRACJE – „WOM” 2024.
Festiwal Edukacyjny NOWE INSPIRACJE organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Program Festiwalu oferuje bezpłatne warsztaty i wykłady dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania
Pracownicy naszego Urzędu uczestniczyli w Festiwalu czwarty rok z rzędu prezentując wykład pn. Moje spotkanie ze statystyką. Mój region – Moja mała Ojczyzna oraz Klimat na statystykę. Uczestnikom warsztatów przekazane zostały materiały promujące statystykę publiczną oraz wyniki NSP 2021.

Organizatorom Festiwalu dziękujemy za zaproszenie oraz liczymy na dalszą dobrą współpracę.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

12 kwietnia br. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie przeprowadziły zajęcia dla uczniów klasy II, kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Spotkanie na temat „Zasobów informacyjnych statystyki publicznej” odbyło się w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie w ramach przedmiotu: Podstawy ekonomii i statystyki.

Podczas lekcji zapoznano uczniów z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania statystyki publicznej w kraju, m.in.: omówiono organizację służb statystyki, proces realizacji badania statystycznego, zasady tajemnicy statystycznej, źródła danych statystycznych oraz metody ich pozyskiwania. Pokazano zasoby strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, bazy i rejestry, m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT a także wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Na zakończenie zajęć przekazano wszystkim uczestnikom upominki z logo GUS.


Statystyka wokół nas

Pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział Częstochowa spotkały się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok przeprowadziły lekcje dla klas I-II pt. „Statystyka wokół nas” oraz kl. VII-VIII nt. „Zasobów informacyjnych statystyki publicznej”.
Uczniowie z kl. I-II obejrzeli bajkę „O Dzielnym Gustku w Królestwie Liczb”. Poznali sposoby prezentacji danych statystycznych, tworzyli wykres oraz brali udział w zabawie w mini spis. Dzieci bardzo aktywnie angażowały się w każde zadanie.
Podczas lekcji z kl. VII-VIII przedstawiono podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej, omówiono źródła danych oraz metody ich zbierania. Wykorzystano stronę internetową GUS pokazując jej zasoby, wybrane bazy i rejestry. m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Korzystając z BDL, wspólnie z uczniami, przeanalizowano zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w liczbie ludności w wybranych grupach wiekowych i gminach. Zaprezentowano również niektóre informacje wynikowe z NSP 2021. Dodatkowo poruszono temat badań ankietowych realizowanych obecnie przez ankieterów US Katowice na terenie Sokolnik i okolicznych miejscowości, zachęcając do przyjmowania ankietera statystycznego.
Uczniom biorącym udział w lekcjach oraz Dyrekcji przekazano upominki z logo GUS.

Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

19 marca 2024 r. p. Monika Borcuch pracownik Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu przeprowadziła w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej zajęcia edukacyjne pt. Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego. W spotkaniu wzięło udział 86 uczniów z klas I, II i III. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną dotyczącą omawianego tematu. Przekazano podstawowe informacje o województwie śląskim, Dąbrowie Górniczej oraz wynikach NSP 2021 . Na stronie internetowej GUS zaprezentowano Portal Informacyjny oraz ciekawe infografiki. Uczniowie zadawali pytania dot. swojego miasta. Na zakończenie rozdano upominki promujące statystykę publiczną.


Urząd Statystyczny - czym się zajmujemy. Ciekawostki statystyczne

22.03.2024 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu: Bożena Bartoszek oraz Dorota Gajdzik przeprowadziły w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu zajęcia edukacyjne pt.: „Urząd Statystyczny - czym się zajmujemy. Ciekawostki statystyczne”. Zajęcia skierowane były do uczniów klasy 4 i 5  technikum i brało w nich udział 60 osób. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka. Przedstawiono informacje dotyczące spisów powszechnych, sposobu ich przeprowadzania oraz wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.  Uczniom przekazano także ciekawostki statystyczne związane z profilem szkoły, pokazano stronę internetową Urzędu Statystycznego, aktualne infografiki.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali pytania. Na koniec rozdano materiały promocyjne. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Sytuacja demograficzna Polski na podstawie wyników NSP 2021 r.

W dniu 20 marca 2024 r. pracownica Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu –  Agnieszka Cyplińska-Pucek na zaproszenie nauczyciela przeprowadziła zajęcia edukacyjne w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie  z różnych klas uczestniczących w projekcie szkolnym „Wiosenna Akademicka Emilka”. W oparciu o prezentację multimedialną pt. „Sytuacja demograficzna Polski na podstawie wyników NSP 2021 r.” przybliżono młodzieży zagadnienia związane z sytuacją demograficzną Polski.  Poruszono tematykę związaną z liczbą ludności według miejsca zamieszkania i płci na podstawie wyników NSP 2021, gęstością zaludnienia w poszczególnych województwach,  przyrostami i ubytkami ludności. Młodzież była ciekawa jakie zmiany demograficzne nastąpiły w ciągu dziesięciu lat. Uczniom przekazano podstawowe informacje o województwie śląskim. Zapoznano ich również z Portalem Informacyjnym m.in. BDL oraz aktualnymi infografikami.  Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

5 marca br. Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku, przeprowadziły 2 wykłady dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 126 uczniów z 6 klas: technik rachunkowości, organizacji turystyki, rachunkowości.
Podczas wykładu panie przedstawiły prezentację „Zasoby informacyjne statystyki publicznej i wyniki NSP 2021”. Omówiły w zarysie funkcjonowanie służb statystyki publicznej, źródła pozyskiwania danych oraz ważność tajemnicy statystycznej. Większą część spotkania poświęciły spisom powszechnym i analizie danych demograficznych dla woj. śląskiego uzyskanych w NSP 2021.
Uczniowie i nauczyciele wykazali bardzo duże zainteresowanie zmieniającą się sytuacją demograficzną w woj. śląskim.
Na koniec spotkania uczestnikom pokazano dwie bazy danych: Bank Danych Lokalnych i Dziedzinowe Bazy Wiedzy. Uczniowie byli pozytywnie zaskoczeni tym, że tak dużo danych jest dostępnych „na wyciągnięcie ręki". Po spotkaniu otrzymali gadżety z logo NSP 2021.

„Statystyka wokół nas”

Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie spotkały się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie. 23 stycznia br. poprowadziły lekcje dla klas I-II, natomiast 24 stycznia dla klas VII-VIII. W pierwszym dniu temat zajęć brzmiał: „Statystyka wokół nas”, a dla klas starszych były to zajęcia nt. „Zasobów informacyjnych statystyki publicznej”.

Dzieci z kl. I-II na początku lekcji wysłuchały bajki o „Dzielnym Gustku w królestwie liczb”. Następnie wcieliły się w rolę małych statystyków: poznały sposoby prezentacji danych statystycznych, samodzielnie budowały wykres, brały udział w zabawie w mini spis. Bardzo aktywnie angażowały się w każde zadanie.

Uczniom z kl. VII-VIII przedstawione zostały podstawowe informacje na temat funkcjonowania statystyki publicznej, źródeł pozyskiwania danych oraz metod ich zbierania. Pokazano zasoby strony internetowej GUS oraz omówiono wybrane bazy i rejestry. m.in.: Bank Danych Lokalnych, rejestry REGON i TERYT. Korzystając z BDL, wspólnie z uczniami, przeanalizowano zmiany w liczbie ludności na przestrzeni ostatnich lat w wybranych gminach. Zaprezentowano także kilka ciekawych informacji wynikowych z NSP 2021.

Na zakończenie uczniowie biorący udział w lekcjach oraz ich opiekunowie otrzymali upominki z logo GUS a na ręce Dyrekcji przekazano dyplom – podziękowanie za współpracę w zakresie edukacji statystycznej.

Zasoby informacyjne statystyki publicznej – bazy danych

Panie: Elżbieta Pińczak i Agnieszka Paprotny z Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku 17 stycznia br. przeprowadziły lekcje dla uczniów 3 klasy – technik weterynarii w TEB Edukacja w Rybniku. Było to kolejne spotkanie dla uczniów tej klasy. Tym razem na lekcji uczniowie poznali niektóre bazy danych: Bank Danych Lokalnych, SDG, Dziedzinowe Bazy Wiedzy, Statystyczne Vademecum Samorządowca. Z zaciekawieniem obserwowali w jaki sposób wyszukiwać dane. Byli bardzo zaskoczeni jaki ogrom danych jest dostępny w bardzo szybki sposób. Uczniowie analizowali dane demograficzne dotyczące Rybnika. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo NSP 2021.


Statystyka jest wokół nas

15 stycznia br. Elżbieta Pińczak i Justyna Synytycz z Oddziału w Rybniku Urzędu Statystycznego w Katowicach przeprowadziły lekcję dla uczniów dwóch klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 26 w Rybniku. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały bajkę o Dzielnym Gustku w królestwie liczb. W trakcie lekcji dzieci dowiedziały się jak wygląda praca statystyka. Na podstawie pokazywanych obrazków w prezentacji „Statystyka jest wokół nas”  dzieci odgadywały co liczą statystycy. Podczas wspólnej zabawy stworzyły wykres słupkowy. Pierwszoklasiści bardzo aktywnie brali udział w zajęciach, zadawali ciekawe pytania i stwierdzili, że liczenie jest fajne i bardzo potrzebne. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z logo NSP 2021.

Do góry