Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 33 w Częstochowie

W dniach 22 i 23 listopada br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie, pani Elżbieta Knoska i pani Gabriela Noczyńska, przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 33 w Częstochowie. W zajęciach udział wzięło 110 uczniów klas I-III. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak są zbierane a następnie prezentowane dane statystyczne. Uczniowie wspólnie stworzyli na przygotowanej planszy wykres kołowy oraz słupkowy. Bajka o Gusiu oraz maskotka GUSia wprowadziła je w świat liczb, a ćwiczenia z różnymi postaciami zawodów pokazały czym zajmuje się statystyk. Wspólne rozwiązanie krzyżówki utrwaliło pojęcie ” statystyka”. Aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach zostało nagrodzone dyplomami Młodego Statystyka oraz upominkami, które zostały przyjęte z entuzjazmem. Dyrekcja Szkoły wyraziła chęć współpracy w zakresie edukacji statystycznej z kolejnymi grupami wiekowymi.
 Zajęcia w Technikum w TEB Edukacja w Częstochowie

W dniu 17 listopada br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie p. Elżbieta Knoska, p. Gabriela Noczyńska i p. Bożena Owczarek. przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla 55 uczniów klasy II Technikum w TEB Edukacja w Częstochowie. Zajęcia miały formę warsztatów komputerowych podczas których wykorzystano prezentację multimedialną. Uczniowie zdobyli podstawową wiedzę na temat statystyki publicznej oraz poznali wybrane definicje statystyczne. Młodzież z zainteresowaniem pracowała z multimedialną aplikacją statystyczną „Młodzi Europejczycy”, za pomocą której porównywała się z Europejczykami w ramach tej samej grupy wiekowej w obszarze życia rodzinnego, pracy, nauki, korzystania z Internetu i spędzania czasu wolnego. W trakcie zajęć uczniowie pracowali również z publikacjami US Katowice w celu wykonania przygotowanego dla nich zadania. Jako ciekawostkę pokazano „SVS Statystyczne Vademecum Samorządowca” - portret gminy, w której mieszkają. Młodzież samodzielnie pracowała z aplikacją „Klikam i Wiem”, po zakończeniu której zostały wymienione inne możliwości dostępu do zasobów informacyjnych statystyki publicznej. Zajęcia zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem uczniów i opiekuna. Dyrekcja Szkoły wyraziła chęć współpracy w zakresie edukacji statystycznej w kolejnym roku szkolnym.Zajęcia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach

Dnia 8 listopada br. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Jolanta Pasek i p. Renata Włodarska przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla 96 uczniów pt. „Turystyka w 2015 r.”.
Celem lekcji było zapoznanie uczniów z informacjami nt. bazy noclegowej – rozmieszczenia i wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. W trakcie zajęć omówiono przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce. Prezentując wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, zaprezentowano uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach krajowych i zagranicznych, jak również przedstawiono dane z zakresu ruchu granicznego.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zadaniach przygotowanych przez prowadzących, nabywając umiejętność prawidłowej interpretacji danych statystycznych przedstawionych w formie wykresów, tabel statystycznych i diagramów.Zajęcia pt. „Transport w 2015 roku” dla uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach

W dniu 27 października br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Jolanta Pasek i p. Renata Włodarska przeprowadziły zajęcia edukacyjne pt. „Transport w 2015 roku” dla 95 uczniów  Zespołu Szkół nr 6 w Tychach.
Celem zajęć było przedstawienie uczniom aspektów warunkujących rozwój sektora transportu (ekonomicznych i infrastrukturalnych) oraz jego działalności eksploatacyjnej.
Podczas zajęć wykorzystano prezentację multimedialną, która przedstawiała informacje o taborze transportowym, przewozach ładunków i pasażerów, przeładunkach w portach morskich oraz w portach lotniczych.
Uczniowie angażowali się w elementy dyskusji oraz analizę wybranych danych, jak również w rozwiązywanie zadań przygotowanych przez prowadzącego.Szkolenie pt. „Bank Danych Lokalnych” dla pracowników ZUS w Sosnowcu

19 października 2016 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach p. Renata Włodarska i p. Jolanta Pasek przeprowadziły szkolenie pt. „Bank Danych Lokalnych” skierowane do pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu.
W szkoleniu zorganizowanym w formie warsztatu komputerowego brało udział 40 inspektorów ZUS. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z rodzajami i formami wynikowych informacji statystycznych oraz zakresem informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym GUS.
Podczas spotkania zaprezentowano przekrój informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych oraz podstawowe funkcjonalności BDL. Przedstawione zostały ścieżki dostępu do danych i sposoby generowania zestawień danych z uwzględnieniem różnych parametrów w BDL oraz Przekrojach Terytorialnych BDL.
Ponadto uczestnicy zdobyli umiejętność generowania zestawień danych za pomocą banków i baz danych ze szczególnym uwzględnieniem Banku Danych Lokalnych.
W trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy rozwijali umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania danych statystycznych w różnych układach agregacji terytorialnych.Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej

Dnia 10 października br. Urząd Statystyczny w Katowicach odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej. Wykład, składający się z dwóch modułów tematycznych „Standardowe klasyfikacje i nomenklatury” oraz „Polska Statystyka Publiczna” zaprezentowały pracownice Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Jolanta Pasek, p. Barbara Grabowska i p. Renata Włodarska.
Celem zajęć było zapoznanie uczestników z elementami funkcjonowania statystyki publicznej, rodzajami i formami wynikowych informacji statystycznych oraz standardowymi klasyfikacjami i nomenklaturami stosowanymi w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.
Ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę na temat podstaw prawnych rejestracji podmiotów gospodarki narodowej, rodzajów wniosków składanych przez te podmioty do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Słuchacze zapoznali się również z informacjami dotyczącymi korzystania z Portalu Sprawozdawczego.Zajęcia w Gimnazjum w Kochanowicach

W ramach Edukacji Statystycznej przeprowadzone zostały w dniu 6.10.2016 r. warsztaty w Gimnazjum w Kochanowicach. Zajęcia przeprowadzili pracownicy Oddziału w Częstochowie: Elżbieta Knoska, Gabriela Noczyńska, Bożena Owczarek. W zajęciach wzięło udział 32 uczniów (klasa II a i II b).Warsztaty przeprowadzono na stanowiskach komputerowych z podłączeniem do sieci internetowej, podczas których wykorzystano prezentację multimedialną. Wspólna obsługa programu edukacyjnego „Klikam i Wiem” pokazała uczniom możliwości korzystania z zasobów dostępnych na stronach internetowych statystyki publicznej, jako ciekawostkę pokazano „SVS Statystyczne Vademecum Samorządowca” - portret gminy w której mieszkają. W trakcie zajęć uczniowie pracowali również z publikacjami US Katowice: „Województwo Śląskie w liczbach” (2015 i 2016) oraz „Panorama powiatów województwa śląskiego 2015” w celu wykonania przygotowanego dla nich zadania.  Uzupełnieniem zajęć było zapoznanie uczniów z grami edukacyjnymi, uczniowie samodzielnie zagrali w grę „Średni wzrost”. Młodzież nagrodzona została gadżetami promocyjnymi. Dodatkowe upominki wręczono uczniom, którzy jako pierwsi odszukali poprawne wartości w publikacjach (w wersji papierowej i elektronicznej).  Zajęcia zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem uczniów i opiekuna. Dyrekcji Szkoły przekazane zostały publikacje US Katowice i dyplom pamiątkowy.
 Zajęcia w Gimnazjum nr 10 w Katowicach

W dniach 25 maja i 6 czerwca br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Renata Włodarska i p. Jolanta Pasek przeprowadziły lekcje w Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Tematem zajęć było „Jak poprawnie interpretować dane statystyczne”. W spotkaniu wzięło udział łącznie 176 uczniów.
Podczas zajęć uczestnicy, korzystając z komputerów, zapoznali się z informacjami znajdującymi się na Portalu Informacyjnym GUS i US. Omówiono również podstawowe ścieżki dostępu oraz sposoby wyszukiwania danych statystycznych. W oparciu o prezentację multimedialną uczniowie zapoznali się z podstawowymi miarami statystycznymi. W ramach przygotowanych ćwiczeń uczniowie samodzielnie wyszukiwali i analizowali dane dotyczące swojego miasta oraz województwa. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Na zakończenie zajęć młodzież otrzymała drobne upominki promujące statystykę publiczną.Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków

Dnia 9 maja br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach zorganizowali w siedzibie Urzędu zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. W spotkaniu pt. „Statystyka bliżej nas” uczestniczyły dzieci z grupy „Zajączki” Miejskiego Przedszkola im. „Misia Uszatka” w Katowicach.
W świat liczb wprowadził dzieci przyjaciel GUŚ. W trakcie spotkania przedszkolaki zapoznały się z pojęciem „statystyka” oraz dowiedziały się na czym polega praca w Urzędzie Statystycznym. Podczas zabaw związanych z liczeniem i tworzeniem wykresów przedszkolaki wcieliły się w role Małych Statystyków, poszukując statystyki w swoim najbliższym otoczeniu. W podziękowaniu za aktywne uczestnictwo w zajęciach dzieci otrzymały drobne upominki.Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim

W dniach 25 i 26 kwietnia br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Jolanta Pasek i p. Renata Włodarska przeprowadziły zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas od I do III (łącznie 193 osoby).
Dzieci dowiedziały się na czym polega praca statystyka, teleankietera oraz ankietera. Poprzez aktywny udział w różnych zabawach polegających na zliczaniu, tworzeniu i odczytywaniu wykresów, wcieliły się w rolę małych statystyków. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały upominki oraz dyplom MAŁEGO STATYSTYKA.Zajęcia w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach

W dniu 27 stycznia br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Jolanta Pasek i p. Renata Włodarska przeprowadziły zajęcia w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. S. Maczka w Katowicach. W spotkaniu wzięło udział łącznie 85 uczniów klas pierwszych.
W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się ze sposobami i celami pozyskiwania danych statystycznych. W trakcie prezentacji multimedialnej dowiedzieli się również jak należy prawidłowo interpretować dane statystyczne przedstawione za pomocą tablic, wykresów, kartogramów i kartodiagramów. Część praktyczna polegała na wykonywaniu przez młodzież ćwiczeń – uczniowie samodzielnie generowali dane statystyczne z wykorzystaniem Banku Danych Lokalnych.
Młodzież nagrodzona została gadżetami promocyjnymi, a Dyrekcji Szkoły przekazane zostały publikacje US Katowice i dyplom pamiątkowy.
 

Do góry