Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wykład na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Na zaproszenie Koła Naukowego MacroKnow, działającego przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Elżbieta Knoska, Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok, przeprowadzili 11 grudnia 2017 r. wykład pt. „System informacyjny statystyki publicznej”. Celem spotkania było zapoznanie studentów z zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Uczestniczyło w nim 135 osób. Podczas zajęć przedstawiono uczestnikom podstawowe informacje dotyczące realizacji badań statystycznych w zakresie zbierania danych oraz ich prezentacji. Słuchacze poznali źródła danych statystycznych i techniki ich zbierania. Zapoznali się również z zasobami banków i baz danych. Omówiono ścieżki dostępu do informacji statystycznych zamieszczonych na Portalu Informacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezentowano możliwości generowania zestawień danych oraz różne formy ich wizualizacji na przykładzie Banku Danych Lokalnych i Dziedzinowych Baz Wiedzy.


Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 w Częstochowie

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska, Barbara Olszok i Bożena Owczarek, przeprowadzili w Szkole Podstawowej Nr 9 w Częstochowie zajęcia edukacyjne na temat:  „Zasoby informacyjne statystki publicznej”. Odbyły się one w dwóch terminach: 13 i 27 listopada 2017 r. Zajęcia prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną. W trakcie warsztatów, uczniowie dowiedzieli się co to jest statystyka, jak wygląda proces realizacji badań statystycznych oraz zapoznali się z Portalem Informacyjnym statystyki publicznej na stronie www.stat.gov.pl.

Uczniowie pracowali z aplikacjami: „Młodzi Europejczycy” oraz „Klikam i wiem”, poznali portret własnej gminy przedstawiony w Statystycznym Vademecum Samorządowca.

Dyrekcji szkoły przekazano podziękowanie za udział w promowaniu statystyki publicznej wśród młodzieży szkolnej.  Uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymali upominki z logo US Katowice.


Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka dla malucha” i „Statystyka dla bystrzaka”

W dniu 23 listopada 2017 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – p. Monika Borcuch oraz p. Beata Karafioł  przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich  zajęcia edukacyjne pt. Statystyka dla malucha oraz Statystyka dla bystrzaka. Zajęcia skierowane były do przedszkolaków oraz uczniów klas czwartych i brało w nich udział łącznie 60 osób.

W przedszkolu przeprowadzono zajęcia w formie zabawy. Dzieci uczyły się m. in. budowania wykresów statystycznych. W 4 klasach przedstawiono prezentację multimedialną, w której zawarte były podstawowe informacje z zakresu statystyki, a także ciekawostki dotyczące miasta Siemianowice Śląskie. Uczniowie rozwiązywali przygotowany wcześniej rebus oraz krzyżówki. Na koniec rozdano dzieciom i uczniom materiały promocyjne z logo Urzędu. Dyrekcja szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy w zakresie edukacji statystycznej swoich uczniów.


Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Realizując działania z zakresu edukacji statystycznej, pracownicy Oddziału w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok, przeprowadzili 17 listopada 2017r. zajęcia w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Tematem spotkań były „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. Jako pierwsze odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie szkoły zainteresowani udziałem w II edycji Olimpiady Statystycznej. Zapoznali się oni z zawartością i funkcjonalnością strony www.stat.gov.pl, z bazami danych i rejestrami dostępnymi na stronie GUS.  Wykonali również ćwiczenia utrwalające przekazane informacje. Uczniów bardzo zainteresowały quizy umieszczone w zakładce „Olimpiada statystyczna”. W kolejnych zajęciach wzięli udział uczniowie jednej z klas I. Wykorzystując prezentację multimedialną zapoznano młodzież z pojęciem statystyki, procesem realizacji badania statystycznego, stroną internetową GUS. Uczniowie mieli także możliwość praktycznie przećwiczyć zdobytą wiedzę w zakresie wykorzystania możliwości strony www.stat.gov.pl, m. in. szukając informacji w bazach i bankach danych, rejestrach TERYT i REGON. Młodzież pracowała z aplikacją „Klikam i wiem”  oraz publikacjami US Katowice. Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 przekazano dyplom - podziękowanie za udział w popularyzacji statystyki publicznej wśród młodzieży. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy w zakresie edukacji statystycznej swoich uczniów.


Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej

W dniu 10 listopada 2017 r. pracownik Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu p. Monika Borcuch przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej zajęcia edukacyjne z następujących tematów: Akademia małego statystyka, Statystyka dla bystrzaka oraz Statystyka w pigułce. W spotkaniu wzięło udział 95 uczniów z klas: pierwszych, czwartych oraz siódmych. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentacje multimedialne zawierające informacje dotyczące statystyki publicznej. Dla młodszych dzieci przygotowano gry i zabawy nawiązujące do tematyki zajęć.

Na podstawie publikacji „Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2016" oraz „Województwo Śląskie 2016. Podregiony, powiaty, gminy” uczniowie klasy siódmej rozwiązywali test dotyczący województwa śląskiego oraz Dąbrowy Górniczej. Zaprezentowano Portal Informacyjny GUS i US oraz przedstawiono infografikę dotyczącą społeczeństwa informacyjnego.

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali upominki z logo Urzędu.

Na ręce pracownika Urzędu Dyrekcja szkoły złożyła podziękowanie dla p. dyrektor Aurelii Hetmańskiej za przeprowadzenie zajęć oraz wyraziła chęć dalszej współpracy.Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka dla smyka”

W dniach 10 i 20 października br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie p. Gabriela Noczyńska oraz p. Barbara Olszok przeprowadzili zajęcia edukacyjne w dwóch szkołach podstawowych w Lublińcu (SP Nr 2 i SP Nr 3). W lekcjach wzięło udział łącznie 96 uczniów klas pierwszych. Zajęcia pt. „Statystyka dla smyka”, miały formę warsztatów i prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną. W trakcie lekcji dzieci m.in. wysłuchały bajki o Gusiu, wspólnie pracowały nad stworzeniem wykresu słupkowego, rozwiązywały krzyżówkę i liczyły przedmioty z gry edukacyjnej „mini spis”. Uczniowie zdobyli podstawową wiedzę z zakresu statystyki publicznej, dowiedzieli się na czym polega praca statystyka, oraz jak wygląda zbieranie i prezentowanie danych statystycznych.

Wszystkim uczniom wręczone zostały dyplomy Młodego Statystyka oraz drobne upominki, a Dyrekcji szkół przekazano publikacje Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz podziękowania za udział w popularyzacji statystyki publicznej wśród młodzieży .Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu

W dniu 7 listopada 2017 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu p. Bożena Bartoszek oraz p. Monika Borcuch przeprowadzili w Szkole Podstawowej nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu zajęcia edukacyjne dla klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej oraz klas drugich gimnazjum z następujących tematów: Akademia małego statystyka, Statystyka dla bystrzaka oraz Statystyka mnie dotyka. W spotkaniu wzięło udział 61 uczniów. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentacje multimedialne zawierające informacje dotyczące statystyki publicznej. Uczniom klasy gimnazjalnej zaprezentowano Portal Informacyjny GUS i US, przedstawiono infografikę dotyczącą społeczeństwa informacyjnego oraz aplikację multimedialną „Młodzi Europejczycy”, za pomocą której młodzież mogła się porównać z rówieśnikami z innych krajów  w tej samej grupy wiekowej.  W trakcie zajęć uczniowie rozwiązywali quiz oraz przygotowane dla nich zadania z zakresu statystyki publicznej. Dla młodszych dzieci przygotowano gry i zabawy nawiązujące do tematyki spotkania. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali upominki z logo Urzędu.Zajęcia edukacyjne pt. "Statystyka dla ucznia"

W dniu 09.10.2017 r. pracownicy  Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu pani Agnieszka Cyplińska-Pucek i Lucyna Kidawa przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji statystycznej. Odbyły się one w Szkole Podstawowej nr 10  im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej. W lekcjach uczestniczyły dzieci z klas pierwszych i trzecich (łącznie 65 uczniów).  Tematem zajęć była „Statystyka dla ucznia”.  Omówiono charakter pracy w statystyce, sposoby pozyskiwania i prezentacji danych. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w lekcjach, rozwiązywały przygotowane krzyżówki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gry zamieszczone na portalu edukacyjnym. Na zakończenie uczniowie otrzymali gadżety z firmowym logo. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.Zajęcia edukacyjne pt. "Statystyka bliżej nas"

W dniu 12 października 2017 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu p. Beata Karafioł oraz p. Monika Borcuch przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie zajęcia edukacyjne pt. Statystyka bliżej nas.  W spotkaniu wzięło udział łącznie 62 uczniów klas drugich gimnazjum.  Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną opisującą podstawowe informacje z zakresu statystyki . Zaprezentowano Portal Informacyjny GUS i US, oraz przedstawiono aplikację multimedialną „Młodzi Europejczycy”, za pomocą której młodzież mogła się porównać z rówieśnikami z innych krajów  w tej samej grupy wiekowej m.in. w obszarze życia rodzinnego, pracy i nauki.

Na podstawie publikacji „Województwo śląskie 2016. Podregiony, powiaty, gminy” przygotowano test na temat miasta Chorzowa w ramach którego młodzież samodzielnie analizowała dane dotyczące swojego miasta.

Ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę na temat podstaw prawnych rejestracji podmiotów gospodarki narodowej do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Na zakończenie zajęć młodzież otrzymała drobne upominki promujące statystykę publiczną.Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

W dniu 4 października br. zostały przeprowadzone przez pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach, Oddział w Rybniku panią Elżbietę Pińczak i panią Annę Bielas lekcje dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Wzięło w nich udział 46 uczniów z dwóch drugich klasy. Tematem lekcji była „Ludność i procesy demograficzne w województwie śląskim”. Omówiono m.in. następujące zjawiska: piramidę wieku ludności, urodzenia, zgony, przyrost naturalny i rzeczywisty, wskaźnik obciążenia demograficznego, małżeństwa i rozwody. Poruszono zagadnienia związane ze starzeniem się społeczeństwa i prognozą ludności na lata 2020-2050. Podczas wykładu wykorzystano prezentację multimedialną. Na stronie internetowej GUS przedstawiono aplikację „Młodzi Europejczycy”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Na zakończenie zajęć rozdano uczniom broszury informacyjne oraz gadżety z logo US.Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach.

W dniu 27 września br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach, p. Renata Włodarska i p. Justyna Pająk, przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. Głównym tematem spotkania była „Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim”. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną opisującą wybrane aspekty życia ludzi młodych takie jak sytuacja na rynku pracy czy przemiany demograficzne. W trakcie spotkania przedstawiono przekrój informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym GUS oraz w Banku Danych Lokalnych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach nabywając umiejętność prawidłowej interpretacji danych statystycznych przedstawionych w formie wykresów, tabel i diagramów . Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja multimedialna „Młodzi Europejczycy”, za pomocą której młodzież mogła się porównać z rówieśnikami z innych krajów  w ramach tej samej grupy wiekowej m.in. w obszarze życia rodzinnego, pracy i nauki. Po spotkaniu uczniowie otrzymali gadżety promujące statystykę publiczną, a nauczyciele wyrazili chęć dalszej współpracy.Cykl szkoleń dla pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

W dniach 6-7 i 14-15 września br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych przeprowadzili szkolenia w zakresie podstawowych funkcjonalności i zastosowania Banku Danych Lokalnych, Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG, Portalu Geostatystycznego oraz Dziedzinowych Baz Wiedzy.

​Szkolenia skierowane były przede wszystkim do członków Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie śląskim działającym przy Wojewodzie Śląskim.

W trakcie szkoleń zaprezentowano:

  • zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania;
  • Portal Geostatystyczny jako nowoczesne rozwiązanie do kartograficznej prezentacji wynikowych informacji statystycznych;
  • Bank Danych Lokalnych jako uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanie środowiska;
  • System Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD) - Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) jako nowoczesna platforma umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej.     


Zajęcia w Gimnazjum nr 10 w Katowicach

W dniach 13-14 czerwca br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Renata Włodarska i p. Zofia Płoszaj-Witkowicz przeprowadzili lekcje w Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w których wzięło udział 108 uczniów.

Celem zajęć pt. „Ze statystyką na Ty” było zapoznanie młodzieży z podstawową wiedzą z zakresu statystyki publicznej, pojęciami stosowanymi w statystyce oraz formami publikacji danych.

W oparciu o prezentację multimedialną uczniowie poznali  podstawowe miary statystyczne. Omówiono również ścieżki dostępu do publikowanych danych statystycznych oraz sposoby ich wyszukiwania. W ramach przygotowanych ćwiczeń uczniowie  wyszukiwali i analizowali dane dotyczące swojego miasta oraz województwa. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Na zakończenie zajęć młodzież otrzymała drobne upominki promujące statystykę publiczną.Dni Turystyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej.

W dniu 2 czerwca br.  pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach p. Renata Włodarska i p. Justyna Pająk  przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej. Spotkanie było zorganizowane w ramach obchodzonych przez szkołę „Dni Turystyki”. W trakcie zajęć  uczniowie zapoznali się m.in. ze stanem i wykorzystaniem turystycznych obiektów noclegowych w Polsce i w woj. śląskim, sprawozdawczością  statystyczną  z zakresu turystyki oraz zawartością i funkcjonalnością Portalu Informacyjnego GUS. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach interpretując dane prezentowane w formie wykresów i map. Po spotkaniu uczniowie otrzymali gadżety promocyjne, natomiast na ręce Dyrekcji Szkoły przekazano zestaw publikacji Urzędu oraz podziękowania za aktywne promowanie statystyki publicznej wśród młodzieży szkolnej.Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka mnie dotyka”

„W dniu 31 maja 2017 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – Bożena Bartoszek oraz Monika Borcuch przeprowadziły w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie zajęcia edukacyjne pt. Statystyka mnie dotyka. Zajęcia skierowane były do uczniów klas drugich gimnazjum i brało w nich udział 81 osób. W trakcie zajęć omówiono m.in. czym zajmuje się urząd statystyczny, na czym polega praca statystyka oraz ankietera. Przedstawiono ciekawostki statystyczne, jak również zaprezentowano infografiki na stronie GUS dotyczące m.in. społeczeństwa informacyjnego oraz aplikację Młodzi Europejczycy. Przekazano również podstawowe dane o Chorzowie. W ramach ćwiczeń uczniowie wypełnili test dotyczący podstawowych informacji statystycznych. Na zakończenie uczniowie otrzymali materiały promocyjne.Wykład w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

W dniu 5 czerwca br. 28 uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku uczestniczyło  w wykładzie, który został zorganizowany przez  pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku panią Agnieszkę Gabarską i panią Elżbietą Pińczak. Wykład dotyczył działalności i funkcjonowania służb statystyki publicznej, a także źródeł i metod pozyskiwania danych. Poruszono tematykę tajemnicy statystycznej oraz zasad udostępniania danych. Podczas wykładu wykorzystano prezentację multimedialną. Korzystając ze strony internetowej GUS przeanalizowano wybrane dane statystyczne jak również przedstawiono aplikację „Młodzi Europejczycy”. Uczniom zostały rozdane broszury informacyjne oraz gadżety promocyjne.Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka wokół nas”

W dniach 24 kwietnia i 8 maja br. pracownik Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Renata Włodarska przeprowadziła lekcje w Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach. W zajęciach pt. „Statystyka wokół nas” uczestniczyli uczniowie klas od I do III (łącznie 172 osoby).

W trakcie lekcji dzieci zapoznały się z pojęciem „statystyka" i dowiedziały się na czym polega praca w Urzędzie Statystycznym. Biorąc udział w zabawach ruchowych związanych z liczeniem poznały najczęściej stosowane w statystyce wykresy, a na podstawie jednego ze wspólnie stworzonych wykresów dowiedziały się, jakie owoce najbardziej lubią. W kolejnym zadaniu uczniowie rozwiązując „Mały spis” liczyli elementy w danej kategorii i podkategorii. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali upominki a szkolnej bibliotece został przekazany komplet publikacji statystycznych.Targi Pracy i Szkoleń 2017

12 kwietnia br. Oddział w Bielsku - Białej, reprezentowany przez Ewę Harężlak i Katarzynę Szczepocką, uczestniczył  w Targach Pracy i Szkoleń zorganizowanych przez Zespół Szkół  Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych z Bielska - Białej.

Targi zostały zorganizowane z myślą o uczniach ZSEEiM oraz innych bielskich szkół zawodowych i średnich (trzecie i czwarte klasy). Uczestniczyło w nich około 900 uczniów. Na Targi zastały zaproszone: zakłady produkcyjne,  agencje i urząd pracy, uczelnie z terenu, WKU i inne. Stanowisko Urzędu Statystycznego w Katowicach cieszyło się sporym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie pytali o działalność urzędu, ale także o pracę w urzędach statystycznych. Targi okazały się  bardzo dobrą okazją do promowania statystyki publicznej oraz jej zasobów informacyjnych.Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka w pigułce”

W dniu 19 maja 2017 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu pani Bożena Bartoszek i pani Monika Borcuch przeprowadziły w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu zajęcia edukacyjne pt. Statystyka w pigułce. Zajęcia skierowane były do uczniów klas szóstych i brały w nich udział 34 osoby. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka oraz ankietera. Uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali test dotyczący swojej gminy, przez co uczyli się jak korzystać z publikacji „Województwo śląskie 2016 – podregiony, powiaty, gminy”. Przeprowadzono również przykładową ankietę, która miała na celu przedstawienie zasad dotyczących badań ankietowych. Na zakończenie uczniom rozdano upominki promocyjne. Dyrekcja szkoły wyraziła chęć dalszej współpracy.


Warsztaty w II Oddziale Banku PKO BP w Częstochowie.

Warsztaty „Zasoby informacyjne statystyki publicznej – wykorzystanie Banku Danych Lokalnych” odbyły się  w siedzibie II Oddziału Banku PKO BP w Częstochowie.

Pracownicy  Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Elżbieta Knoska, Bożena Owczarek, Barbara Olszok, dnia 18 maja 2017 r. przeprowadzili szkolenie dla kadry kierowniczej banku. Celem warsztatów było  zaprezentowanie  przekroju informacji znajdujących się w Portalu Informacyjnym GUS oraz w Banku Danych Lokalnych. Przedstawione zostały ścieżki dostępu do danych oraz sposoby tworzenia tablic i wykresów w BDL. Zainteresowanie uczestników skupiało się na tworzeniu zestawień dot. finansów przedsiębiorstw. Przeprowadzono ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy zdobyli umiejętności wyszukiwania oraz generowania zestawień.

Dyrekcji Banku przekazano zestaw publikacji i gadżetów z logo US.


Wykłady w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

W dniu 24 kwietnia br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach, Oddziału w Rybniku gościli w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, gdzie przeprowadzili wykłady dla 150 uczniów w ramach organizowanego w tej placówce „Dnia z Ekonomią”.

Wykłady dotyczyły działalności i funkcjonowania służb statystyki publicznej, a także źródeł i metod pozyskiwania danych. Poruszono tematykę tajemnicy statystycznej oraz zasad udostępniania danych. Podczas wykładów wykorzystano prezentację multimedialną. Korzystając ze strony internetowej GUS przeanalizowano wybrane wskaźniki statystyczne.

Uczniom zostały rozdane broszury informacyjne oraz gadżety promocyjne.


Szkolenie z Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju

W ramach działań promocyjnych w dniach 21-22 marca br. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach przeprowadzono szkolenia z zakresu tematycznego i sposobów prezentacji danych w Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju pt. ,,Monitorowanie zrównoważonego rozwoju - zasoby informacyjne, funkcjonalności i możliwości wykorzystania Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju". Podczas warsztatów omówiono genezę Aplikacji WZR w kontekście obowiązujących aktów prawnych i dokumentów strategicznych, jej  zasoby informacyjne oraz funkcjonalności. Po części teoretycznej, przeprowadzono ćwiczenia pozwalające na utrwalenie zdobytej wiedzy w praktyce. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjno-promocyjne.Zajęcia Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce

W dniu 22 marca br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach pani Renata Włodarska i pani Jolanta Pasek, w ramach działań edukacyjnych, przeprowadzili zajęcia z uczniami  klasy II, III, V i VI Szkoły Podstawowej nr 12 w miejscowości Studzionka, gmina Pszczyna. Celem lekcji zatytułowanej „Statystyka wokół nas” było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania statystyki publicznej i jej historii. Ponadto uczniowie poznali pojęcia stosowane w statystyce oraz podstawowe formy publikacji danych statystycznych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o pokaz multimedialny z dodatkowym wykorzystaniem ćwiczeń i quizów. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie otrzymali materiały promocyjne a szkolnej bibliotece został przekazany zestaw publikacji statystycznych.
 Zajęcia edukacyjne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 25 stycznia br. w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach p. Renata Włodarska i Jolanta Pasek wygłosili wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Długość życia mieszkańca województwa śląskiego w świetle danych statystycznych”.
Głównym celem wykładu było zapoznanie słuchaczy z sytuacją demograficzną województwa śląskiego i trendami rozwoju populacji. W trakcie spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca struktury demograficznej mieszkańców województwa śląskiego. Omówiono zagadnienia związane m. in. ze zmianami zachodzącymi w strukturze demograficznej oraz ich konsekwencje, jak również przedstawiono przewidywane zmiany w przebiegu procesów demograficznych na podstawie prognozy demograficznej dla województwa śląskiego.
Po zakończonym wykładzie nastąpiła dyskusja, w czasie której słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykazali duże zainteresowanie nie tylko zaprezentowanymi zagadnieniami ale również możliwością dostępu do innych danych statystycznych zamieszczonych na Portalu Informacyjnym, w publikacjach i opracowaniach statystycznych. Uczestnicy wykładu otrzymali materiały promocyjne.
 

Do góry