Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dzień Przedsiębiorczości

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dzień Przedsiębiorczości 2019

W dniu 20 marca 2019 roku Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny uczestniczył w akcji edukacyjnej pn. „Dzień Przedsiębiorczości”. Organizatorem programu, objętego honorowym patronatem Prezydenta RP, jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Program ma ułatwić młodzieży szkół ponadgimnazjalnych planowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W roku bieżącym Urząd odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, którzy mieli okazję zapoznać się z zakresem obowiązków na wybranych stanowiskach pracy, jak również wymaganymi na nich predyspozycjami  i kwalifikacjami. Młodzież miała okazję zapoznania się m.in. z praktycznym wykorzystaniem zasobów informacyjnych statystyki publicznej, etapami przygotowania opracowań statystycznych, zasadami prowadzenia Rejestru TERYT, wybranymi badaniami statystycznymi z zakresu rynku finansowego i ochrony środowiska oraz zasadami prowadzenia badań ankietowych, jak również wybranymi systemami informatycznymi i obiegiem korespondencji w Urzędzie.Dzień Przedsiębiorczości 2018

W dniu 21 marca br. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz czwarty uczestniczył w akcji edukacyjnej pt. „Dzień Przedsiębiorczości”. W roku bieżącym Urząd odwiedzili uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu i X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Program uzyskał Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Poprzez udział w programie uczniowie w trakcie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy mają możliwość pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu oraz zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą. Działania w zakresie organizacji przedsięwzięcia koordynował Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, a do współpracy zaproszeni zostali pracownicy wybranych Wydziałów i Ośrodków Urzędu. Młodzież miała niepowtarzalną okazję do zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat wybranego zawodu. Obserwacja stanowiska pracy i bezpośredni kontakt z osobą, która tę pracę wykonuje stworzyła im możliwość pogłębienia wiedzy o danym zawodzie, a także zdobycia informacji o tym, jakie cechy i umiejętności są niezbędne do jego wykonywania.Dzień Przedsiębiorczości 2017

W dniu 26 kwietnia br. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny uczestniczył w akcji edukacyjnej pt. „Dzień Przedsiębiorczości”. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcie służy zapoznaniu się uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w trakcie jednodniowej wizyty w wybranej firmie bądź instytucji, z zakresem obowiązków na niektórych stanowiskach pracy, jak również kwalifikacjami i predyspozycjami niezbędnymi do wykonywania danego zawodu.
„Dzień Przedsiębiorczości” sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w zakresie planowania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Organizatorem programu, objętego honorowym patronatem Prezydenta RP, jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która stawia sobie za cel umożliwienie młodym ludziom zdobycie wiedzy i umiejętności ułatwiających realizację przyszłych planów zawodowych. W roku bieżącym w ramach „Dnia Przedsiębiorczości” Urząd Statystyczny w Katowicach odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie. Działania w zakresie organizacji przedsięwzięcia koordynował Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, a do współpracy zaproszeni zostali pracownicy wybranych Wydziałów i Ośrodków Urzędu. Młodzież podczas współpracy z opiekunami miała okazję zapoznania się się m.in. z praktycznym wykorzystaniem zasobów informacyjnych statystyki publicznej, etapami przygotowania opracowań statystycznych, zasadami prowadzenia Rejestru Teryt, wybranymi badaniami statystycznymi z zakresu rynku finansowego i ochrony środowiska oraz zasadami prowadzenia badań ankietowych, jak również wybranymi systemami informatycznymi i obiegiem korespondencji w Urzędzie. Urząd Statystyczny w Katowicach biorąc udział w „Dzień Przedsiębiorczości” staje się istotnym partnerem szkoły w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów.
 Dzień Przedsiębiorczości 2016

W dniu 20 kwietnia br. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny uczestniczył w akcji edukacyjnej pn. „Dzień Przedsiębiorczości”. Gośćmi Urzędu byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, którzy mieli okazję zapoznać się z zakresem obowiązków na wybranych stanowiskach pracy, jak również wymaganymi na nich predyspozycjami  i kwalifikacjami. Działania Urzędu w ramach udziału w „Dniu Przedsiębiorczości” koordynował Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, a do współpracy zostali zaproszeni pracownicy innych Wydziałów i Ośrodków Urzędu, którzy pełnili rolę opiekunów uczniów.
 

FilmDzień Przedsiębiorczości 2015

Urząd Statystyczny w Katowicach, w ramach Dnia Przedsiębiorczości, 25 marca 2015 r. gościł uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” im. Piotra Kołodzieja z Siemianowic Śląskich.  Młodzież miała możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o zawodzie statystyka, zapoznania się z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania.

Do góry