Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2021 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim

30 listopada 2021 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – p. Bożena Bartoszek oraz p. Karolina Żelazek przeprowadziły w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Orląt Lwowskich w Gliwicach zajęcia edukacyjne pt.: „Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas drugich i trzecich liceum i brało w nich udział 90 osób. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka. Przedstawiono ciekawostki statystyczne i informacje na temat województwa śląskiego, Gliwic oraz sytuacji ludzi młodych w naszym województwie. Zaprezentowano infografiki na stronie GUS  i US Katowice, pokazano jak korzystać z Banku Danych Lokalnych.  Podczas zajęć nawiązano również do zakończonego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali pytania. Na koniec rozdano materiały promocyjne. Szkoła wyraziła chęć dalszej współpracy.


Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

W dniu 27 i 28 listopada br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach: p. Jolanta Pasek i p. Magda Krzyż przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach zajęcia edukacyjne pt.: „Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego”. W zajęciach udział wzięło 47 uczniów klas siódmych i ósmych. Podczas lekcji przedstawiono prezentację multimedialną, w której zawarte były podstawowe informacje z zakresu statystyki, cele i zadania Urzędu oraz w jaki sposób zbierane są dane statystyczne i do czego mogą być wykorzystane. Przekazano podstawowe informacje o województwie śląskim i Katowicach. Zaprezentowano Portal Informacyjny oraz aktualne infografiki, na podstawie których uczniowie interpretowali dane. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zorganizowanych zajęciach. Nawiązano również do minionego Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Jak poprawnie interpretować dane statystyczne

17 listopada 2021 roku pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok przeprowadziły zajęcia edukacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. W spotkaniach pt. „Jak poprawnie interpretować dane statystyczne” uczestniczyło 70 osób. Podczas zajęć zapoznano uczniów z procesem realizacji badań statystycznych, źródłami i metodami danych, zasobami informacyjnymi statystyki publicznej. Omówiono na co należy zwracać uwagę przy analizowaniu poszczególnych wielkości i wskaźników, jak również gdzie można znaleźć wyjaśnienia metodologiczne. Na przykładzie wybranych tablic i wykresów pokazano jak poprawnie interpretować dane statystyczne. W czasie lekcji wykorzystano przygotowaną prezentację multimedialną. Na zakończenie zaprezentowano uczniom dostępną na stronie GUS publikację pt. „Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników” ze wstępnymi wynikami PSR 2020 oraz opowiedziano o trwającym od 12 do 24 listopada br. badaniu kontrolnym w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Na ręce przedstawiciela szkoły przekazano gadżety – maseczki z logo NSP 2021.


Spisy powszechne – wiem więcej

W dniach 16, 17 oraz 19 listopada br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach: p. Renata Włodarska, p. Jolanta Pasek i p. Magda Krzyż przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. Baczyńskiego w Katowicach zajęcia edukacyjne pt. „Spisy powszechne – wiem więcej”. W spotkaniu wzięło udział 78 uczniów z klas szóstych i ósmych. Celem lekcji było przekazanie wiedzy na temat spisów powszechnych, obowiązku realizacji, zakresu, terminach, celach i metodach zbierania danych, zwłaszcza o samospisie internetowym. Nawiązano również do minionego Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz do zbliżającego się badania kontrolnego Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety promujące NSP 2021.Zasoby informacyjne statystyki publicznej

W dniach 15 listopada br. oraz 17 listopada br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu: p. Anna Bartosik oraz p. Beata Rogóż przeprowadziły zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu oraz w Centrum Edukacji Ekonomiczno–Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach pt. Zasoby informacyjne statystyki publicznej. W zajęciach brało udział łącznie 98 uczniów z klas ósmych oraz pierwszej i drugiej technikum.
Podczas zajęć przedstawiono prezentację multimedialną, w której zawarte były podstawowe informacje z zakresu statystyki publicznej, a także ciekawostki statystyczne dotyczące Zabrza oraz Tarnowskich Gór. Przedstawiono stronę internetową GUS, zaprezentowano rejestr Regon, Portal Sprawozdawczy oraz omówiono wybrane infografiki. Ponadto zwrócono uwagę na pracę ankietera oraz rodzaj i znaczenie badań ankietowych w terenie. Nawiązano również do minionego Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji i chętnie zadawali pytania. Na koniec rozdano materiały promocyjne.


Jak poprawnie interpretować dane statystyczne

W dniu 26 października br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach: p. Renata Włodarska i p. Jolanta Pasek przeprowadziły w Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach zajęcia edukacyjne pt. „Jak poprawnie interpretować dane statystyczne” skierowane do uczniów klasy drugiej. Podczas lekcji przedstawiono prezentację multimedialną, w której zawarte były podstawowe informacje z zakresu statystyki publicznej, cele i zadania Urzędu oraz w jaki sposób zbierane są dane statystyczne i do czego mogą być wykorzystane. Zaprezentowano obszary tematyczne dostępne na stronie internetowej GUS. Pokazano uczestnikom jak wyszukiwać dane w Banku Danych Lokalnych. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali infografiki. Nawiązano również do minionego Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety promujące NSP2021.


Jak poprawnie interpretować dane statystyczne

W dniu 25 października 2021 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach p. Renata Włodarska i p. Magda Krzyż przeprowadziły w Zespole Szkół nr 7 w Tychach zajęcia edukacyjne pt. „Jak poprawnie interpretować dane statystyczne” skierowane do uczniów klasy drugiej. Zajęcia odbyły się w formie warsztatu komputerowego i brało w nich udział 20 osób. Podczas spotkania zaprezentowano przekrój informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych oraz podstawowe funkcjonalności BDL. Przedstawione zostały ścieżki dostępu do danych i sposoby generowania zestawień danych z uwzględnieniem różnych parametrów w BDL oraz Przekrojach Terytorialnych BDL. W trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy rozwijali umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania danych statystycznych w różnych układach agregacji terytorialnych. Zapoznano także uczestników z rodzajami i formami wynikowych informacji statystycznych oraz zakresem informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym GUS. Na koniec rozdano uczniom materiały promujące NSP 2021.


Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

W dniach od 22 października do 9 listopada 2021 r.  pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach, Oddział w Sosnowcu: p. Monika Borcuch oraz p. Agnieszka Cyplińska-Pucek przeprowadziły zajęcia edukacyjne w: Zespole szkół im. Jana Pawła II W Sławkowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi oraz w Szkole Podstawowej nr 42 w Sosnowcu pt. Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego.  W spotkaniach wzięło udział 142 uczniów z klas trzecich szkół ponadpodstawowych oraz siódmych. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną zawierającą informacje dotyczące statystyki. Przekazano podstawowe informacje o województwie śląskim oraz o poszczególnych miastach. Zaprezentowano Portal Informacyjny m.in. BDL oraz aktualne infografiki. Podczas spotkań nawiązano do zbliżającego się badania kontrolnego Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Szkoły wyraziły chęć dalszej współpracy.Zasoby informacyjne statystyki publicznej

22 października 2021 roku przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie. Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok, pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie, poprowadziły warsztaty pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej”. Brali w nich udział uczniowie przygotowujący się do VI edycji Olimpiady Statystycznej.
Pierwsza część warsztatów, podczas której wykorzystano przygotowaną prezentację multimedialną,  miała na celu przybliżenie zadań statystyki publicznej, źródeł danych statystycznych i technik ich pozyskiwania. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, w której pojawiły się hasła omówione wcześniej.  W drugiej części zajęć zapoznano uczestników z bankami i bazami danych statystycznych. Wyszukiwano informacje w Banku Danych Lokalnych. Uczniowie pracowali samodzielnie z aplikacją „Klikam i wiem”. Spotkanie to było również okazją do prezentacji wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Pokazano uczniom jak odszukać na stronie GUS publikację: „Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników”. Zwrócono także uwagę na najważniejsze trendy w polskim rolnictwie i zmiany, które zaszły w porównaniu z poprzednim spisem rolnym odbywającym się w 2010 r.Jaki to zawód

W dniu 18 października 2021 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach: p. Renata Włodarska i p. Magda Krzyż przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 36 im. im. Juliana Tuwima w Zabrzu zajęcia edukacyjne pt. „Jaki to zawód” oraz „Jak poprawnie interpretować dane statystyczne”.
Zajęcia skierowane były do uczniów klas drugich, trzecich i ósmych szkoły podstawowej i brało w nich udział 102 uczniów.< br> Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną dotyczącą omawianego tematu. Przedstawiono ciekawostki statystyczne i informacje na temat województwa śląskiego oraz miasta Zabrze.
Zaprezentowano stronę internetową GUS oraz US, w tym ciekawe infografiki. Dzieci bardzo chętnie rozwiązywały przygotowane krzyżówki i zadania związane z poszukiwaniem danych. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety promujące NSP 2021.Akademia małego statystyka

W dniu 22 i 24 września 2021 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu: p. Monika Borcuch oraz p. Joanna Wieczorek przeprowadziły zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej im. J. Baranowskiego w Sławkowie (pt. Akademia małego statystyka) oraz w Szkole Podstawowej nr 7 i. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej (pt. Statystyka dla bystrzaka: dziewczyny i chłopaka).
W spotkaniach wzięło udział 90 uczniów z klas drugich oraz piątych. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną zawierającą informacje dotyczące statystyki. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy nawiązujące do tematyki zajęć – rozwiązywano krzyżówki oraz rebusy, budowano wykres statystyczny. W klasach piątych budowano tabelę statystyczną oraz odczytywano dane z wykresów, rozwiązywano proste zadania statystyczne. Podczas spotkań nawiązano do trwającego Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Dzieciom i uczestniczącym w lekcjach nauczycielom przekazano podstawowe informacje o spisie – przede wszystkim o obowiązku uczestnictwa w NSP.  
Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety promujące NSP 2021.

Do góry