Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2020 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Powszechny Spis Rolny 2020

W dniach 1 i 8 lipca br. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie uczestniczyły w spotkaniach informacyjno-promocyjnych organizowanych przez Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla rolników i pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Szkolenia, których celem było pogłębienie wiedzy oraz przekazanie dodatkowych ważnych informacji zainteresowanym rolnikom, odbyły się w formie spotkań online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Dla Urzędu Statystycznego w Katowicach stały się one okazją do promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. W trakcie wystąpień, wykorzystując prezentację multimedialną, przedstawiono podstawowe informacje dotyczące PSR 2020. Szczególnie zachęcano rolników do samodzielnego spisania się przez Internet.Promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020

W dniu 9.03.2020 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – p. Anna Bartosik oraz p. Beata Rogóż przeprowadziły w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach szkolenie dla rolników pt.: „Powszechny Spis rolny 2020”.
Wzięło w nim udział 20 osób. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Rolnikom przedstawiono w formie prezentacji podstawowe informacje na temat zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Omówiono również roczny harmonogram pozostałych badań rolnych w bieżącym roku.
Uczestnikom szkolenia przekazano ulotki informacyjne oraz materiały promocyjne PSR 2020.Promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020

W dniu 4.03.2020 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – Bożena Bartoszek oraz Karolina Żelazek przeprowadziły w Urzędzie Gminy w Tworogu szkolenie pt.: „Powszechny Spis Rolny 2020”. Rolnikom z gminy Tworóg przedstawiono w formie prezentacji podstawowe informacje na temat zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Omówiono etapy, terminy, zakres zbieranych danych oraz cele PSR 2020. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązek samospisu internetowego.
Uczestnikom szkolenia przekazano ulotki informacyjne oraz materiały promocyjne PSR 2020Powszechny Spis Rolny 2020 – szkolenie dla rolników

W dniu 3 marca br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Rybniku przeprowadzili promocję Powszechnego Spisu Rolnego 2020 podczas szkolenia dla rolników w Urzędzie Gminy w Lyskach zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rybniku. Wzięło w nim udział około  30 uczestników. Szkolenie zostało zorganizowane dla rolników z terenu gminy Lyski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji rolniczych. Pracownicy Oddziału w Rybniku przedstawili najistotniejsze informacje na temat zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zachęcając rolników do samospisu internetowego oraz odpowiedzieli na indywidualne pytania uczestników. Organizatorowi spotkania oraz uczestnikom szkolenia przekazano ulotki informacyjne oraz gadżety promocyjne PSR 2020.

   Zasoby informacyjne statystyki publicznej oraz spisy powszechne

W dniu 26 lutego 2020 r. pani Elżbieta Pińczak, pracownik Oddziału w Rybniku na zaproszenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowego w Rybniku przeprowadziła lekcje dotyczącą statystyki publicznej dla 26 uczniów - przyszłych handlowców. Pierwsza część lekcji dotyczyła funkcjonowania służb statystyki publicznej, źródeł i metod pozyskiwania danych, ważności tajemnicy statystycznej oraz zasad i form udostępniania danych.
W drugiej części przedstawiono temat zbliżających się spisów: Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.  Omówiono zakres tematyczny poszczególnych spisów, terminy i sposoby ich realizacji. Znaczną część poświęcono celom, dla których przeprowadzane są spisy. Szczególnie podkreślano możliwość samodzielnego spisania się przez Internet, zalety tej formy spisu.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali smycze i notatniki z logo GUS. Dodatkowo przekazano gadżety promujące Powszechny Spis Rolny 2020.


Promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020

W dniu 25.02.2020 r. pracownice Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – Bożena Bartoszek oraz Karolina Żelazek przeprowadziły w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach z siedzibą w Nakle Śląskim szkolenie pt.: „ Powszechny Spis Rolny 2020 r.” Zostało ono zorganizowane dla rolników z powiatu tarnogórskiego i brało w nim udział 50 osób. Na szkoleniu przedstawiono w formie prezentacji podstawowe informacje na temat zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego 2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązek samospisu internetowego.
Uczestnikom szkolenia przekazano ulotki informacyjne oraz gadżety promocyjne PSR 2020.Szkolenie dotyczące spisów powszechnych

W dniu 25 lutego 2020 r. p. Alina Franczyk - kierownik oraz pracownicy Oddziału w Rybniku - p. Elżbieta Pińczak i p. Agnieszka Paprotny, na zaproszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jastrzębiu Zdroju i Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wodzisławiu Śląskim, przeprowadziły spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Rolników i Przedstawicieli instytucji rolniczych na temat Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oaz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Wzięło w nim udział około 100 uczestników.

Celem szkolenia było przekazanie posiadanej wiedzy na temat zbliżających się spisów powszechnych, ich terminach, obowiązku realizacji, zakresie, celach i metodach zbierania danych, zwłaszcza o samospisie internetowym. Prowadzący podkreślili, że samospis internetowy to podstawowa, najbezpieczniejsza, najszybsza i najwygodniejsza metoda spisowa. Przygotowane zostało stoisko promocyjne, gdzie przeprowadzono wiele indywidualnych rozmów na temat spisów powszechnych oraz przekazano materiały promujące Powszechny Spis Rolny 2020.


Zajęcia edukacyjne „Statystyka dla bystrzaka - dziewczyny i chłopaka”

W dniach 17 i 24 lutego 2020 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu - p. Monika Borcuch, p. Agnieszka Cyplińska-Pucek, p. Joanna Wieczorek przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka dla bystrzaka - dziewczyny i chłopaka”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas IV i V. W spotkaniu udział wzięło 114 osób. Podczas zajęć przedstawiono prezentacje multimedialną zawierającą podstawowe informacje dotyczące statystyki publicznej, a także wybrane dane dotyczące miasta Sławkowa. Przedstawiono stronę internetową GUS, zostały również omówione aktualne infografiki. Podczas lekcji nawiązano do zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, budowały wykres statystyczny, tabelkę, układały rozsypanki wyrazowe związane ze statystyką. Na zakończenie zajęć rozdano upominki z logo GUS oraz materiały promujące zbliżający się Powszechny Spis Rolny. Dyrekcja szkoły wyraziła chęć dalszej współpracy.


Promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020

19 lutego 2020 r. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla rolników z terenu powiatu lublinieckiego, zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu. Obejmowało ono szeroki zakres zagadnień związanych z tematyką rolniczą. Głos zabrali przedstawiciele instytucji rolniczych, firm obsługujących rolnictwo i inni zaproszeni goście, w tym poseł na Sejm RP pan Andrzej Gawron.
W spotkaniu tym wzięli udział także pracownicy Urzędu Statystycznego Katowice Oddział w Częstochowie, dla których wydarzenie to było okazją do promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące PSR 2020. Szczególnie zachęcano rolników do samodzielnego spisania się przez Internet.
Organizatorom spotkania oraz uczestnikom szkolenia przekazano ulotki informacyjne oraz gadżety z logo PSR 2020.

 Zajecia edukacyjne z zakresu statystyki publicznej

W dniu 5 lutego 2020 r. pracownicy Oddziału w Rybniku, pani Elżbieta Pińczak i pani Aleksandra Preś, na zaproszenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadziły wykłady z zakresu statystyki publicznej dla grupy 40 uczniów technikum ekonomicznego. Na pierwszej lekcji przedstawiono funkcjonowanie służb statystyki publicznej, źródła i metody pozyskiwania danych, ważność tajemnicy statystycznej oraz zasady i formy udostępniania danych. Omówiono temat zbliżających się spisów: Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - zakres tematyczny spisów, obowiązek, terminy i sposoby ich realizacji. Szczególnie podkreślano możliwość samodzielnego spisania się przez Internet oraz zalety tej formy spisu.
Tematem drugiej lekcji były badania ankietowe. Omówiono m.in. następujące zagadnienia: rola ankietera, rodzaje badań ankietowych, metody zbierania danych. Przedstawiono kilka wybranych danych pozyskiwanych z badań ankietowych.
Na trzecich zajęciach w prezentacji „Ludność i procesy demograficzne w województwie śląskim” przedstawiono min. następujące zjawiska: ludność w woj. śląskim, ruch naturalny, wskaźnik obciążenia demograficznego, małżeństwa i rozwody, bezrobocie rejestrowane. Poruszono zagadnienia związane ze starzeniem się społeczeństwa i prognozą ludności na lata 2020-2050.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali ulotki i smycze z logo GUS. Dodatkowo przekazano dla uczniów i szkoły gadżety promujące Powszechny Spis Rolny 2020.


„Statystyka dla malucha”

W dniu 28.01.2020 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu: p. Agnieszka Cyplińska-Pucek i p. Aneta Gałuszewska odwiedzili Przedszkole nr. 45 w Sosnowcu. W formie zabawy zostały zrealizowane zajęcia edukacyjne o tematyce „Statystyka dla malucha”. Podczas zajęć wykorzystano: bajkę „O dzielnym Gustku w krainie liczb”, wiersz Wandy Chotomskiej, rebusy, wykres oraz ilustracje przedstawiające ulubione przysmaki dzieci, szablony z cyferkami i zawodami. W zajęciach wzięło udział 36 dzieci z dwóch grup. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w przygotowanych grach i zabawach. Podczas zajęć poruszono zagadnienia związane ze zbliżającymi się spisami: Powszechny Spis Rolny 2020, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dyrekcji przedszkola przekazano podziękowanie za udział w popularyzacji statystyki publicznej wśród dzieci, a każde dziecko otrzymało dyplom „Małego statystyka” oraz gadżety promujące zbliżające się spisy. Dyrekcja wyraziła chęć dalszej współpracy.

 

Do góry