Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2019 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zajęcia edukacyjne „Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego”

W dniu 10.12.2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Sosnowcu – p. Monika Borcuch oraz p. Agnieszka Cyplińska-Pucek przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi zajęcia edukacyjne pt.: „Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego”. W zajęciach udział wzięło 47 uczniów klas VII i VIII. Omówiono ogólne zagadnienia dotyczące funkcjonowanie sytemu statystyki publicznej. Przekazano podstawowe informacje o województwie śląskim oraz Czeladzi. Zaprezentowano Portal Informacyjny oraz aktualne infografiki, a także aplikację Młodzi Europejczycy. Uczniowie rozwiązywali test dotyczący swojego miasta oraz województwa śląskiego, korzystając przy tym z Rocznika Statystycznego. Podczas spotkania  nawiązano również do zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Na zakończenie zajęć każdy uczeń otrzymał materiały promocyjne.


Zajęcia edukacyjne z zakresu statystyki publicznej

W dniu 20 listopada 2019 r. pracownicy Oddziału w Rybniku, pani Elżbieta Pińczak i pani Aleksandra Preś, na zaproszenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, w ramach corocznego projektu „Otwarta Firma”, przeprowadziły wykłady z zakresu statystyki publicznej. Wzięło w nich udział ok. 120 uczniów I i II klas technikum. Tematem wykładów była działalność Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędów Statystycznych. Omówiono funkcjonowanie służb statystyki publicznej, źródła i metody pozyskiwania danych, ważność tajemnicy statystycznej oraz zasady i formy udostępniania danych. Poruszono temat zbliżających się spisów: Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zaprezentowano obszary tematyczne dostępne na stronie internetowej GUS. Pokazano uczestnikom jak wyszukiwać dane w Banku Danych Lokalnych. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali infografiki. Dużym powodzeniem cieszył się quiz dostępny w zakładce Edukacja statystyczna, na  podstawie którego mogli zapoznać się z danymi z wielu dziedzin.

zdjęcie sali

Na zakończenie wykładów uczniowie otrzymali ulotki „Historia spisów powszechnych w Polsce”  oraz „Oferta statystyki”.


Zajęcia edukacyjne pt. "Sytuacja ludzi starszych w województwie śląskim"

W dniu 14 listopada 2019 r. odbyło się w Piekarach Śląskich spotkanie pracowników Urzędu Statystycznego ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. P. Anna Bartosik oraz p. Beata Rogóż z Oddziału w Bytomiu przeprowadziły wykład pt. Sytuacja ludzi starszych w województwie śląskim. Podczas spotkania zaprezentowano zagadnienia związane ze statystyką publiczną (ogólne pojęcia, struktura organizacyjna). Omówiono szczegółowo pracę ankietera, rodzaj i znaczenie badań ankietowych w terenie oraz podkreślono poufność uzyskanych informacji od respondenta. Zapoznano słuchaczy z bieżącą sytuacją demograficzną osób starszych w naszym województwie, prognozowaną liczbą ludności do 2050 roku oraz wysokością przeciętnych emerytur i rent. Przedstawiono również informacje i ciekawostki na temat Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Słuchaczy bardzo zainteresowały przygotowane wykresy przedstawiające kształtowanie się cen podstawowych produktów spożywczych w latach 2016-2018 na podstawie danych z BDL. Spotkanie było okazją do promocji zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w wykładzie i chętnie zadawali pytania.


„Zasoby informacyjne statystyki publicznej”

W dniu 8.11.2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – p. Anna Bartosik oraz p. Beata Rogóż  przeprowadziły w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach zajęcia edukacyjne pt. Zasoby informacyjne statystyki publicznej. Zajęcia skierowane były do uczniów klas drugich i trzecich i brały w nich udział 103 osoby. Podczas zajęć przedstawiono prezentację multimedialną, w której zawarto podstawowe informacje dotyczące statystyki publicznej, a także wybrane dane dotyczące Tarnowskich Gór. Przedstawiono stronę internetową GUS, zaprezentowano rejestr Regon, Portal Sprawozdawczy oraz omówiono aktualne infografiki. Podczas zajęć zwrócono uwagę na znaczenie badań ankietowych, przeprowadzanych przez profesjonalną sieć ankieterską na terenie naszego województwa. Nawiązano również do zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji i chętnie zadawali pytania.


„Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego”

W dniach 29-30.10.2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – Bożena Bartoszek oraz Karolina Żelazek przeprowadziły w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy w Piekarach Śląskich zajęcia edukacyjne pt.: „Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego”. Zajęcia skierowane były do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej i brało w nich udział 108 osób. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka. Przedstawiono ciekawostki statystyczne i informacje na temat województwa śląskiego oraz Piekar Śląskich. Zaprezentowano infografiki na stronie GUS dotyczące m.in. społeczeństwa informacyjnego. Uczniowie pracowali z Rocznikiem Statystycznym. Na zakończenie najaktywniejszym uczniom rozdano upominki promocyjne. Dyrekcja szkoły wyraziła chęć dalszej współpracy.


Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka jest ok”

W dniu 15 października 2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu p. Monika Borcuch oraz p. Agnieszka Cyplińska–Pucek przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka jest ok”. W spotkaniu wzięło udział 40 uczniów z klas drugich. Lekcje prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną zawierającą informacje dotyczące statystyki. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy nawiązujące do tematyki zajęć – rozwiązywano krzyżówki oraz rebusy, budowano wykres statystyczny.

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali upominki z logo Urzędu.


„Statystyka dla malucha”

W dniu 27.09.2019 roku pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Sosnowcu: p. Agnieszka Cyplińska-Pucek i p. Lucyna Kidawa odwiedzili Przedszkole Miejskie nr 8 w Będzinie, gdzie w formie zabawy przeprowadzili zajęcia edukacyjne o tematyce „Statystyka dla malucha”. Podczas zajęć wykorzystano: bajkę „O dzielnym Gustku w krainie liczb”, wiersz Wandy Chotomskiej, rebusy, wykres oraz ilustracje przedstawiające ulubione przysmaki dzieci, szablony z cyferkami i zawodami. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przygotowanych grach i zabawach. W zajęciach udział wzięło 70 dzieci z różnych grup wiekowych. Dyrekcji przedszkola przekazano podziękowanie za udział w popularyzacji statystyki publicznej wśród dzieci, a każdy uczestnik otrzymał dyplom „Małego statystyka” oraz kolorowanki.


Zajęcia edukacyjne pt. „Zasoby informacyjne statystyki publicznej.”

W dniu 31.05.2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu - p. Anna Bartosik oraz p. Beata Rogóż przeprowadziły w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie zajęcia edukacyjne pt. Zasoby informacyjne statystyki publicznej. W zajęciach brało udział łącznie 75 uczniów.  

Zajęcia prowadzone były w oparciu o prezentację multimedialną, w której zawarto podstawowe informacje nt. funkcjonowania statystyki publicznej oraz wybrane dane dotyczące miasta Chorzowa. Przedstawiono stronę internetową GUS, zaprezentowano rejestr Regon, Portal Sprawozdawczy oraz omówiono najnowsze infografiki. Ponadto zwrócono uwagę na pracę ankietera oraz rodzaj i znaczenie badań ankietowych w terenie. Nawiązano również do zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Uczniowie brali udział w przygotowanych wcześniej ćwiczeniach dotyczących wyszukiwania danych z publikacji „Województwo śląskie 2017. Podregiony, powiaty, gminy”, a także wypełniali wnioski RG w celu uzyskania numeru REGON dla własnej firmy. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zorganizowanych zajęciach. Na koniec spotkania rozdano materiały promocyjne.


Warsztaty komputerowe pn. „Bank Danych Lokalnych”

W dniu 11 kwietnia 2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach p. Renata Włodarska i p. Jolanta Pasek przeprowadzili szkolenie pn. „Bank Danych Lokalnych” skierowane do studentów kierunku Socjologii, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W szkoleniu zorganizowanym w formie warsztatu komputerowego brało udział 20 studentów. Podczas spotkania zaprezentowano przekrój informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych oraz podstawowe funkcjonalności BDL. Przedstawione zostały ścieżki dostępu do danych i sposoby generowania zestawień danych z uwzględnieniem różnych parametrów w BDL oraz Przekrojach Terytorialnych BDL. W trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy rozwijali umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz generowania danych statystycznych w różnych układach agregacji terytorialnych. Zapoznano także uczestników z rodzajami i formami wynikowych informacji statystycznych oraz zakresem informacji znajdujących się na Portalu Informacyjnym GUS.


Mobilne Targi Kariery dedykowane studentom Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

W dniu 07.03.2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach: Agnieszka Cyplińska-Pucek, Gabriela Dratwińska, Ilona Grabowska uczestniczyli w Mobilnych Targach Kariery w Sosnowcu, które odbyły się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży akademickiej, jak i osób spoza Uczelni poszukujących pracy. Były one okazją do promocji statystyki. Studenci byli ciekawi jakie dane statystyczne są prezentowane na stronie Urzędu Statystycznego oraz w jaki sposób można je pozyskać. Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość odbycia praktyk studenckich w Urzędzie Statystycznym. Młodzieży została przybliżona tematyka związana z edukacją statystyczną. W tym dniu zostały również rozdane ulotki, foldery, gadżety z logo US.


Zasoby informacyjne statystyki publicznej

W dniach 27.02.2019 r. i 04.03.2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu: pani Agnieszka Cyplińska-Pucek i pani Lucyna Kidawa przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. W lekcjach uczestniczyła młodzież z drugich klas technikum (łącznie 40 uczniów). Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania systemu statystyki publicznej, źródeł i zasad gromadzenia danych statystycznych oraz technik i trybu upowszechniania informacji statystycznej. W trakcie zajęć zaprezentowano również funkcjonalności Portalu Informacyjnego GUS oraz specjalizację Urzędu Statystycznego w Katowicach. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zorganizowanych zajęciach poznając pracę statystyka.


„Poznaj pracę statystyka”

W dniu 1 lutego 2019 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok spotkali się z uczniami klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie w ramach realizowanego przez szkołę programu edukacyjnego mającego na celu zapoznanie uczniów z różnymi zawodami. Przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne pt. „Poznaj pracę statystyka”, w trakcie których przybliżono uczniom zadania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz zapoznano ich z zawodem statystyka.

Uczniowie dowiedzieli się, że statystycy zbierają i analizują informacje dotyczące wielu dziedzin życia, wcielili się w role statystyków biorąc udział w tworzeniu i analizowaniu wykresów. Aktywnie uczestniczyli w zabawie „Mini spis” oraz rozwiązywali krzyżówkę, która pozwoliła utrwalić pojęcie „statystyka”. Dyrekcji szkoły przekazano podziękowanie za udział w popularyzacji statystyki publicznej wśród młodzieży, a każda z klas otrzymała Dyplom Młodego Statystyka oraz gadżety z logo US.Do góry