Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rachunki regionalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2020 r.

21.12.2022
Opracowanie zawiera charakterystykę poziomu, dynamiki rozwoju oraz zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2018-2020 dokonaną na podstawie wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 r.

31.12.2021
W 2020 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. W 14 regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem, przy czym największy w regionie łódzkim – o 4,2%, a najmniejszy w regionie mazowieckim regionalnym – o 0,1%. Natomiast w pozostałych 3 regionach odnotowano spadek. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 roku kształtowała się na poziomie od 41 315 zł w regionie lubelskim (68,1% średniej krajowej) do 133 368 zł w regionie warszawskim stołecznym (219,9% średniej krajowej).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2019 r.

21.12.2021
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2017-2019 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2019 r.

30.09.2021
W 2019 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2018 rokiem, przy czym największy w regionie warszawskim stołecznym – o 9,6%, a najmniejszy w regionie kujawsko-pomorskim – o 5,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 r.

31.12.2020
W 2019 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2018 r.

21.12.2020
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 20..-20.. dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto i dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2018 r.

30.09.2020
W 2018 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 r.

31.12.2019
W 2018 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. W 2018 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2017 rokiem, przy czym największy w regionie podkarpackim – o 7,8%, a najmniejszy w regionie lubelskim – o 3,5%, wobec 6,3% dla kraju ogółem. Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2018 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,4% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 roku kształtowała się na poziomie od 37,1 tys. zł w regionie lubelskim (67,4% średniej krajowej) do 121,2 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (220,2% średniej krajowej). Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2017 r.

20.12.2019
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2015-2017 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto i dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2017 r.

30.09.2019
W 2017 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. W 2017 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 1989314 mln zł. W porównaniu z 2016 rokiem była wyższa w cenach bieżących o 6,9%. We wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2016 rokiem, przy czym największy w regionie małopolskim i warszawskim stołecznym – o 8,1%, a najmniejszy w regionie warmińsko-mazurskim – o 4,9%. W 2017 roku udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB kształtowały się na poziomie od 2,0% w regionie opolskim do 17,2% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB wytworzonego w regionie warszawskim stołecznym w 2017 roku była ponad 8-krotnie wyższa niż w regionie opolskim (podobnie jak w 2016 roku). W grupie regionów z wysokimi udziałami w tworzeniu PKB w 2017 roku – oprócz regionu warszawskiego stołecznego – były także regiony: śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie. Jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach, w których pracowało 49,4% ogółu pracujących w gospodarce narodowej, wytworzyły łącznie 55,7% krajowej wartości PKB.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 r.

03.01.2019
W 2017 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. W 2017 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2016 roku, przy czym największy w regionie podlaskim – o 8,1%, a najmniejszy w regionie lubuskim – o 5,2%, wobec 6,9% dla kraju ogółem. Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2017 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w regionie opolskim do 17,2% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 roku kształtowała się na poziomie od 35,6 tys. zł w regionie lubelskim (68,9% przeciętnej dla kraju) do 113,3 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (218,9 średniej krajowej). Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2017 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym to odnotowano najniższy jego poziom.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2016 r.

20.12.2018
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2014-2016 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2016 r.

28.09.2018
Po raz pierwszy prezentowane są wyniki obliczeń produktu krajowego brutto i wartości dodanej brutto w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Informacja zawiera dane za 2016 rok dla 17 regionów stanowiących jednostki 2 poziomu klasyfikacji NUTS 2016. W nowym podziale statystycznym Polski województwo mazowieckie zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne NUTS 2: region Warszawski stołeczny, region Mazowiecki regionalny. W 2016 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 1858468 mln zł. W porównaniu do 2015 roku była wyższa w cenach bieżących o 3,3%. We wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2015 roku, przy czym największy w regionie pomorskim – o 4,5%, a najmniejszy w regionie opolskim – o 1,4%. W 2016 roku udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB kształtowały się na poziomie od 2,1% w regionie opolskim do 17,0% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB wytworzonego w regionie warszawskim stołecznym w 2016 roku była ponad 8-krotnie wyższa niż w regionie opolskim (podobnie jak w 2015 roku). W grupie regionów z wysokimi udziałami w tworzeniu PKB w 2016 roku – oprócz regionu warszawskiego stołecznego – były także regiony: śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie. Jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach, w których pracowało 49,3% ogółu pracujących w gospodarce narodowej, wytworzyły łącznie 55,6% krajowej wartości PKB. W 2016 roku w grupie regionów z niskimi udziałami w tworzeniu PKB (mniej niż 3% każde) były regiony: opolskie, podlaskie, lubuskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Ich łączny udział w generowaniu PKB wyniósł 11,5%, a pracowało w nich 13,5% ogółu pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2015 r.

11.12.2017
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego w latach 2010-2015 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2014 r.

15.12.2016
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego w latach 2010-2014 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010-2014

15.11.2016
Główny Urząd Statystyczny publikuje zrewidowane dane z rachunków regionalnych w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna). W załączonych tablicach zestawiono dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) i wartości dodanej brutto (WDB) według rodzajów działalności w przekroju województw i podregionów za lata 2010-2014, stanowiące porównywalne szeregi czasowe. Dane zostały opracowane zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2013 r.

18.12.2015
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego w latach 2010-2013 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2012 r.

18.12.2014
Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki województwa śląskiego w latach 2010-2012 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej
Do góry