W 2020 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.

Wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem odnotowano
w 15 regionach, przy czym największy w regionie łódzkim – o 4,5%, a najmniejszy w regionie pomorskim – o 0,2%. Spadek produktu krajowego brutto wystąpił w 2 regionach – śląskim i podkarpackim (odpowiednio o 1,5% i 0,6%).

Poziom PKB na 1 mieszkańca powyżej średniej krajowej uzyskano w 3 regionach: warszawskim stołecznym, dolnośląskim i wielkopolskim.