Opracowanie prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego rejestrem REGON. Dane obejmują osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.