Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Praca, wynagrodzenie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2020 i 2021

22.11.2022
Publikacja po raz pierwszy ukazuje się w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Opracowanie zawiera informacje dotyczące m.in. aktywności ekonomicznej ludności, pracujących i ruchu zatrudnionych, bezrobocia rejestrowanego, popytu na pracę, zatrudnienia w warunkach zagrożenia oraz wypadków przy pracy. Ponadto w publikacji przedstawiono wyniki analizy wielowymiarowej mającej na celu zbadanie wpływu pandemii koronawirusa na wybrane charakterystyki rynku pracy w województwie śląskim w latach 2019–2021 autorstwa dr. hab. Dominika Krężołka. Opracowanie składa się z syntezy, analizy, uwag metodologicznych, a także tablic statystycznych oraz map i wykresów. Wydawnictwo dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego katowice.stat.gov.pl wraz z częścią tabelaryczną w postaci tablic Excel. Zestaw danych w tablicach zaprezentowano według rodzajów działalności w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007 oraz podstawowe dane według podregionów, powiatów i gmin. Wyrażam nadzieję, że publikacja będzie interesującym źródłem danych dla odbiorców informacji statystycznych z zakresu prezentowanego tematu.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2018-2019

20.11.2020
Publikacja „Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2018-2019” stanowi kolejną edycję opracowania z zakresu rynku pracy i warunków jego funkcjonowania. Publikacja składa się z syntezy, komentarza analitycznego, uwag metodologicznych oraz części tabelarycznej w postaci tablic Excel. Prezentowane informacje dotyczą zagadnień z zakresu: aktywności ekonomicznej ludności, pracujących i zatrudnionych, popytu na pracę, bezrobocia rejestrowanego, warunków pracy, wypadków przy pracy oraz wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Wybrane dane zaprezentowane zostały w przekroju podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2016-2017

22.11.2018
Publikacja „Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2016-2017 r.” stanowi kolejną edycję opracowania z zakresu rynku pracy i warunków jego funkcjonowania. Publikacja składa syntezy, analizy, uwag metodologicznych oraz części tabelarycznej w postaci tablic Excel. Prezentowane informacje dotyczą zagadnień z zakresu: aktywności ekonomicznej ludności, pracujących i zatrudnionych, popytu na pracę, bezrobocia rejestrowanego, warunków pracy, wypadków przy pracy. oraz wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Wybrane dane zaprezentowane zostały w przekroju na podregiony, powiaty i gminy
Czytaj dalej

Publikacja Warunki pracy w województwie śląskim w 2017 r.

20.09.2018
Publikacja zawiera dane dotyczące zatrudnienia w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia, likwidacji lub ograniczenia tych zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego oraz świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych. Opracowanie składa się z syntezy, analizy oraz uwag metodologicznych. Komentarz analityczny wzbogacono graficzną prezentacją danych w postaci wykresów i map. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego wraz z częścią tabelaryczną w postaci tablic Excel.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2017 r.

30.03.2018
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2017 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2017 r.

27.12.2017
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2017 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2017 r.

29.09.2017
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2017 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2017 r.

30.06.2017
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2017 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2016 r.

31.03.2017
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2016 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2016 r.

29.12.2016
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2016 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2014-2015

22.11.2016
Publikacja zawiera zestaw danych statystycznych z zakresu aktywności ekonomicznej ludności, pracujących, przeciętnych wynagrodzeń i świadczeń społecznych, warunków pracy, bezrobocia oraz popytu na pracę. Część tabelaryczną poprzedzają tablice przeglądowe. Wybrane dane statystyczne przedstawiono według podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2016 r.

29.09.2016
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2016 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2016 r.

30.06.2016
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2016 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2015 r.

31.03.2016
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2015 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2015 r.

30.12.2015
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2015 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki pracy w województwie śląskim w 2014 r.

13.11.2015
Publikacja zawiera dane dotyczące zatrudnienia w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia, likwidacji lub ograniczenia tych zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego. W opracowaniu zaprezentowano także informacje statystyczne z zakresu świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, jak również wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Materiał statystyczny przedstawiony w formie tabelarycznej uzupełniono komentarzem analitycznym oraz graficzną prezentacją danych w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2015 r.

30.09.2015
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2015 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2015 r.

29.06.2015
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2015 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2014 r.

31.03.2015
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2014 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Dane zaprezentowane w opracowaniu przeliczone są zgodnie z nową metodologią i nową podstawą uogólniania wyników. Do wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2014 r.

29.12.2014
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2014 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Dane zaprezentowane w opracowaniu przeliczone są zgodnie z nową metodologią i nową podstawą uogólniania wyników. Do wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2012 -2013

25.11.2014
Publikacja zawiera dane statystyczne dotyczące rynku pracy w województwie śląskim w latach 2012-2013. W opracowaniu zamieszczono informacje m.in. o pracujących, bezrobotnych, wynagrodzeniach oraz warunkach pracy. Podstawowe dane zawarte w publikacji prezentowane są według płci oraz sekcji PKD, a wybrane informacje przedstawiono w układzie podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2014 r

30.09.2014
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2014 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Dane zaprezentowane w opracowaniu przeliczone są zgodnie z nową metodologią i nową podstawą uogólniania wyników. Do wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2014 r

30.06.2014
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2014 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Dane zaprezentowane w opracowaniu przeliczone są zgodnie z nową metodologią i nową podstawą uogólniania wyników. Do wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie śląskim w 2011 r.

30.11.2012
Opracowanie analityczno-tabelaryczne dotyczące sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim. Zawiera informacje m.in. o pracujących, bezrobotnych, wynagrodzeniach oraz warunkach pracy. W zależności od tematyki dane zawarte w publikacji prezentowane są według płci, miejsca zamieszkania, sektorów własności, sekcji PKD oraz grup zawodów. Wybrane informacje zaprezentowano w układzie podregionów, powiatów i gmin. Graficznym uzupełnieniem części analitycznej opracowania są wykresy i mapy.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2009 r.

31.03.2010
Informacja zawiera wybrane dane, prezentowane w formie tabelarycznej i graficznej: - zostały opracowane na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2012 r. Badanie to stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Prezentowane dane z BAEL zostały uogólnione przy wykorzystaniu bilansów ludności opartych na NSP 2002. Po zakończeniu opracowania wyników NSP 2011 dane z badania zostaną przeliczone w oparciu o nowe bilanse ludności, w związku z czym ulegną zmianie.
Czytaj dalej

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie śląskim w III kwartale 2005 r.

02.11.2005
Informacja zawiera wybrane dane, prezentowane w formie tabelarycznej i graficznej: - zostały opracowane na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2012 r. Badanie to stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Prezentowane dane z BAEL zostały uogólnione przy wykorzystaniu bilansów ludności opartych na NSP 2002. Po zakończeniu opracowania wyników NSP 2011 dane z badania zostaną przeliczone w oparciu o nowe bilanse ludności, w związku z czym ulegną zmianie.
Czytaj dalej

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie śląskim w II kwartale 2004 r.

30.07.2004
Informacja zawiera wybrane dane, prezentowane w formie tabelarycznej i graficznej: - zostały opracowane na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2012 r. Badanie to stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Prezentowane dane z BAEL zostały uogólnione przy wykorzystaniu bilansów ludności opartych na NSP 2002. Po zakończeniu opracowania wyników NSP 2011 dane z badania zostaną przeliczone w oparciu o nowe bilanse ludności, w związku z czym ulegną zmianie.
Czytaj dalej
Do góry