Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2020 r.

Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwach województwa śląskiego w 2020 r.
Czytaj dalej
17
gru

Wybrane dane krótkookresowe o powiatach województwa śląskiego w październiku 2021 r.

Opracowanie zawiera graficzną prezentację danych o powiatach województwa śląskiego z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2017-2019

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS.
Czytaj dalej
21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2019 r.

Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2017-2019 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (XI 2021)

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 (III kwartał 2021)

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za III kwartał 2021 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - grudzień 2021 r.

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2021

Publikacja dostarcza informacji o poziomie i jakości życia społeczeństwa, uwarunkowaniach gospodarczych oraz środowisku województwa śląskiego. Dane zgrupowano w 21 działach tematycznych. Tablice statystyczne wzbogacono mapami i wykresami. Dzięki wizualizacji zjawisk publikacja ma charakter poglądowy, zachowując przy tym swoją funkcję informacyjno-poznawczą. W bieżącym wydaniu Rocznika zaprezentowano wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020. W publikacji przedstawiono także wyniki reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń za październik 2020 r. oraz statystyki z zakresu kształcenia w szkołach branżowych II stopnia. W stosunku do ubiegłorocznej edycji zmieniono nazwę działu „Handel i gastronomia” na „Handel. Ceny”, do którego przeniesiono wykres dotyczący wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ze zlikwidowanego działu „Ceny”.
Czytaj dalej
31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2020 r.

W 2020 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. W 14 regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem, przy czym największy w regionie łódzkim – o 4,2%, a najmniejszy w regionie mazowieckim regionalnym – o 0,1%. Natomiast w pozostałych 3 regionach odnotowano spadek. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 roku kształtowała się na poziomie od 41 315 zł w regionie lubelskim (68,1% średniej krajowej) do 133 368 zł w regionie warszawskim stołecznym (219,9% średniej krajowej).
Czytaj dalej
Do góry