Calendar

View QR Code A A A save as pdf print

October 2020

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7
1
News from day: 8 October 2020
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
8
Oct

Statistical Picture of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis in 2017 -2019

The brochure presents a set of information and statistical data characterizing Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, its structure, tasks, organization and socio-economic potential against the background of the voivodship and the country. The study has a graphical and tabular form; comments and diagrams are complementary information. Maps and graphs show the internal diversity of the Metropolis and present the distribution and intensity of selected phenomena. W każdym dziale zamieszczono jednolite przekrojowo zestawienia tabelaryczne, prezentujące dane statystyczne i wskaźniki dla województwa oraz obszaru GZM. Uzupełnienie części analitycznej opracowania stanowią tablice tematyczne, ukazujące zróżnicowanie wewnętrzne aglomeracji. Kilkuletnia retrospekcja przyjęta w tablicy przeglądowej pozwala zaobserwować dynamikę i kierunki zachodzących zmian. Materiał wzbogacono częścią graficzną w postaci map i wykresów. Dla celów porównawczych Górnośląski Związek Metropolitalny zaprezentowano również na tle innych obszarów metropolitalnych w Polsce.
Read more
up