Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2018 r.

Opracowanie prezentuje analizę zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego w zakresie m.in.: demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych. Każdy z 14 rozdziałów tematycznych zawiera zwięzły komentarz analityczny wzbogacony tabelaryczną i graficzną formą prezentacji danych w poszerzonej retrospekcji czasowej 2010-2018. Poszczególne kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do kraju. Dla pełniejszego zobrazowania zróżnicowania terytorialnego, wybrane dane prezentowane są również dla podregionów i powiatów. Dodatkowo przedstawiono województwo śląskie na tle kraju i pozostałych województw. Na początku opracowania zamieszczono opis podstawowych tendencji zachodzących w poszczególnych dziedzinach społecznych i gospodarczych. Całość publikacji dopełniają uwagi ogólne zamieszczone na końcu. Aneks do Raportu stanowią tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie śląskim w latach 2005, 2010 i 2012-2018 oraz wybrane dane według miesięcy 2017 i 2018 roku.
Czytaj dalej
24
maj

Turystyka w województwie śląskim w 2018 r.

W opracowaniu przedstawione zostały informacje dotyczące turystycznej bazy noclegowej województwa śląskiego oraz jej wykorzystania w 2018 r. pochodzące ze sprawozdań o symbolu KT-1 (o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych).
Czytaj dalej
30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w kwietniu 2019 r.

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego I kwartał 2019 r.

31
maj

Województwo Śląskie w liczbach 2019

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w maju 2019 r.

Do góry