Aktualizacja 31.12.2021 r.

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż w związku z wykryciem błędu w zestawieniu tablic wynikowych z badania 1.66.02 „Nakłady na środki trwałe”, zmianie uległy dane z zakresu nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w stosunku do opublikowanych w dniu 16. 12. 2021 r.


Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych
w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwach województwa śląskiego w 2020 r.