Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Listopad 2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
1
Informacje z dnia: 15 Listopad 2022
16 17 18 19 20
21
2
Informacje z dnia: 22 Listopad 2022
23 24 25 26 27
28 29
4
Informacje z dnia: 30 Listopad 2022
1 2 3 4
15
list

Transport w województwie śląskim w 2021 r.

Opracowanie sygnalne zawiera podstawowe informacje z zakresu transportu w województwie śląskim w 2021 r. W opracowaniu znajdują się informacje z zakresu: komunikacji miejskiej, transportu samochodowego zarobkowego, transportu kolejowego oraz transportu lotniczego.
Czytaj dalej
22
list

Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 2019-2021

Informacja statystyczna zawiera zestaw danych dotyczących zasobów mieszkaniowych, podstawowych wskaźników warunków mieszkaniowych ludności, a także informacje dotyczące: modernizacji i przeprowadzonych remontów mieszkań, kosztów utrzymania zasobów lokalowych, stawek opłat za lokale w budynkach według form własności, zaległości w opłatach mieszkaniowych, działań eksmisyjnych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych, mieszkań socjalnych oraz gospodarki gruntami pod budownictwo mieszkaniowe.
Czytaj dalej
22
list

Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2020 i 2021

Publikacja po raz pierwszy ukazuje się w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Opracowanie zawiera informacje dotyczące m.in. aktywności ekonomicznej ludności, pracujących i ruchu zatrudnionych, bezrobocia rejestrowanego, popytu na pracę, zatrudnienia w warunkach zagrożenia oraz wypadków przy pracy. Ponadto w publikacji przedstawiono wyniki analizy wielowymiarowej mającej na celu zbadanie wpływu pandemii koronawirusa na wybrane charakterystyki rynku pracy w województwie śląskim w latach 2019–2021 autorstwa dr. hab. Dominika Krężołka. Opracowanie składa się z syntezy, analizy, uwag metodologicznych, a także tablic statystycznych oraz map i wykresów. Wydawnictwo dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego katowice.stat.gov.pl wraz z częścią tabelaryczną w postaci tablic Excel. Zestaw danych w tablicach zaprezentowano według rodzajów działalności w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007 oraz podstawowe dane według podregionów, powiatów i gmin. Wyrażam nadzieję, że publikacja będzie interesującym źródłem danych dla odbiorców informacji statystycznych z zakresu prezentowanego tematu.
Czytaj dalej
30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w październiku 2022 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2022 - 3 kwartał 2022

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - listopad 2022 r.

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
Do góry