Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ochrona zdrowia w województwie śląskim w 2015 r. (infografika)

04.04.2017
Infografika opracowana z okazji przypadającego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia
Czytaj dalej

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem (infografika)

04.04.2017
Infografika opracowana z okazji przypadającego 11 kwietnia Ogólnopolskiego Dnia Walki z Bezrobociem
Czytaj dalej

Olimpiada Statystyczna – część pisemna etapu centralnego

03.04.2017
W dniu 29 marca br. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach odbył się etap pisemny zawodów centralnych Olimpiady Statystycznej. Wzięli w nim udział zwycięzcy zawodów okręgowych, które miały miejsce 13 stycznia br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Do rywalizacji stanęło pięcioro uczniów, którzy podczas 45 minut, rozwiązując test on-line, walczyli o awans do finału i uzyskanie statusu finalisty. Do ścisłego grona 30 finalistów zawodów centralnych (etap ustny), które odbędą się 19 kwietnia br. w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Czytaj dalej

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 01-20.04.2017 r.

31.03.2017
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 20 kwietnia 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w I kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2016 r.

31.03.2017
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2016 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2017 r.

31.03.2017
Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2016 r.

31.03.2017
W opracowaniu przedstawiono zmiany struktury zarejestrowanych podmiotów z województwa śląskiego wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jednostki prezentowane są m.in. według sektorów własności, wybranych form prawnych, przewidywanej liczby zatrudnionych, sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007) oraz podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - luty 2017

28.03.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Światowy Dzień Wody (infografika)

17.03.2017
Infografika opracowana z okazji Światowego Dnia Wody.
Czytaj dalej

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w I półroczu 2016 r.

13.03.2017
Infografika - Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w I półroczu 2016 r.
Czytaj dalej
1    47  48  49  50  51  52  53  54  55    57
Do góry