Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - kwiecień 2017

30.05.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2017 (infografika)

24.05.2017
Infografika opracowana z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2017 przypadającego w dniach 30 maja – 5 czerwca br.
Czytaj dalej

Wykorzystanie Internetu w województwie śląskim w 2016 roku (infografika)

24.05.2017
Infografika przedstawia wybrane dane dotyczące korzystania z Internetu w województwie śląskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Turystyka w województwie śląskim w 2016 r.

23.05.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje pochodzące ze sprawozdań o symbolu KT-1 (o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych) dotyczące turystycznej bazy noclegowej, miejsc noclegowych oraz turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych województwa śląskiego.
Czytaj dalej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Urzędzie Statystycznym w Katowicach 2017

22.05.2017
W dniu 18 maja 2017 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbył się Dzień Otwarty pn. "Bądź dobrze poinformowany - skorzystaj z usług zmodernizowanego Informatorium Statystycznego" w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W zorganizowanym w Urzędzie spotkaniu informacyjno-szkoleniowym udział wzięli studenci i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Maczka z Katowicach wraz z nauczycielem oraz osoby prywatne. W trakcie wizyty goście zapoznali się z działalnością Informatorium Statystycznego, zmodernizowanego w ramach projektu „System Informacyjny Statystyki Publicznej -2 (SISP-2)", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Dzień Otwarty był dla uczestników także okazją do zapoznania się z funkcjonalnością Portalu Edukacyjnego oraz wybranych baz danych statystyki publicznej – Banku Danych Lokalnych oraz Portalu Geostatystycznego. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. sposoby wyszukiwania danych, jak również generowania kartogramów, kartodiagramów, wykresów i raportów na podstawie wybranych danych statystycznych. Działania w zakresie organizacji przedsięwzięcia koordynował Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, którego przedstawiciele wystąpili także w roli prelegentów. Wydarzeniu towarzyszył pokaz filmów prezentujących produkty statystyczne powstałe w wyniku wykorzystania Funduszy Europejskich.
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2016 r.

19.05.2017
Opracowanie prezentuje analizę zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego w zakresie m.in.: demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych. Każdy z 14 rozdziałów tematycznych zawiera zwięzły komentarz analityczny wzbogacony tabelaryczną i graficzną formą prezentacji danych w poszerzonej retrospekcji czasowej 2010-2016. Poszczególne kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do kraju. Dla pełniejszego zobrazowania zróżnicowania terytorialnego, wybrane dane prezentowane są również dla podregionów i powiatów. Dodatkowo przedstawiono województwo śląskie na tle kraju i pozostałych województw. Całość opracowania poprzedzają uwagi ogólne oraz opis podstawowych tendencji zachodzących w poszczególnych dziedzinach społecznych i gospodarczych. Aneks do Raportu stanowią tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie śląskim w latach 2005 i 2010-2016 oraz wybrane dane według miesięcy 2015 i 2016 roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - marzec 2017

04.05.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Dzień Przedsiębiorczości 2017

28.04.2017
W dniu 26 kwietnia br. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny uczestniczył w akcji edukacyjnej pt. „Dzień Przedsiębiorczości”. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcie służy zapoznaniu się uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w trakcie jednodniowej wizyty w wybranej firmie bądź instytucji, z zakresem obowiązków na niektórych stanowiskach pracy, jak również kwalifikacjami i predyspozycjami niezbędnymi do wykonywania danego zawodu.
Czytaj dalej
1    45  46  47  48  49  50  51  52  53    57
Do góry