Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska (OS) jest specjalistycznym ośrodkiem działającym w strukturze organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Katowicach, powołanym przez Prezesa GUS w celu realizacji zadań ogólnokrajowych na rzecz statystyki publicznej jako całości z zakresu ochrony środowiska oraz ekonomicznych aspektów ochrony środowiska.
Zadaniem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie badań statystycznych z zakresu statystyki ochrony środowiska zgodnie ze specjalizacją Urzędu, udział w przygotowaniu opracowań i analiz statystycznych w tym zakresie oraz prowadzenie prac związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem dziedzinowej bazy danych „Stan i Ochrona Środowiska”.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

  • gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz przygotowywanie ogólnopolskich tablic wynikowych z zakresu ochrony środowiska oraz ekonomicznych aspektów ochrony środowiska,
  • nadzór organizacyjny, merytoryczny nad prowadzonymi badaniami, prowadzenie prac koncepcyjnych nad metodologią badań oraz wyjaśnianie kwestii metodologicznych i  terminologii,
  • przygotowywanie analiz  i publikacji z prowadzonych badań oraz udostępnianie wynikowych informacji statystycznych z zakresu specjalizacji Ośrodka,
  • rozpoznawanie i analizowanie zapotrzebowania na informacje statystyczne,
  • prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych w zakresie ochrony środowiska, współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej,
  • uczestnictwo w opracowywaniu programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz opiniowanie projektów dotyczących metodologii i organizacji badań, zgodnie ze specjalizacją Ośrodka,
  • realizacja prac związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem Dziedzinowej Bazy Danych „Stan i Ochrona Środowiska”, współpraca w tym zakresie z instytucjami zajmującymi się tematyką ochrony środowiska.

Ośrodek współpracuje z: departamentami branżowymi GUS, urzędami administracji publicznej, wyższymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się przedmiotową tematyką.

Wyniki badań z zakresu ochrony środowiska oraz ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, stanowią podstawę do opracowywania zestawień o gospodarce wodno-ściekowej, zanieczyszczeniu atmosfery, ilości odpadów wytworzonych i zagospodarowanych na potrzeby krajowej statystyki publicznej oraz statystyki międzynarodowej. Wyniki badań wykorzystywane są m.in. przez administrację rządową i samorządową do kreowania polityki ekologicznej na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Stanowią także podstawę do oceny realizacji polityki ekologicznej państwa w zakresie nakładów ponoszonych na ochronę środowiska w Polsce.
 

Do góry