Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych (OBR) jest specjalistycznym ośrodkiem działającym w strukturze organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Katowicach, powołanym przez Prezesa GUS w celu prowadzenia badań i analiz w zakresie tematów istotnych z punktu widzenia problematyki regionu.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

  • opracowywanie analiz, publikacji oraz informacji sygnalnych o sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej regionu,
  • wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym,
  • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa śląskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom,
  • rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa śląskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania,
  • współdziałanie z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie i realizację polityki rozwoju regionalnego, współudział w prowadzeniu prac na potrzeby opracowań statystyki regionalnej,
  • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa oraz realizacja indywidualnych zamówień na udostępnienie informacji,
  • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb informacyjnych oraz ustalanie zapotrzebowania na wynikowe informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania,
  • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym edukacji statystycznej na terenie województwa,
  • prowadzenie prac metodologicznych i analitycznych oraz aktualizacja danych z zakresu wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju.

Do góry