Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ośrodek Rachunków Publicznych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ośrodek Rachunków Publicznych (ORP) jest specjalistycznym ośrodkiem działającym w strukturze organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Katowicach, powołanym przez Prezesa GUS. Ośrodek realizuje badanie ogólnopolskie związane z obliczaniem dochodów i wydatków publicznych w przekroju terytorialnym.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

  • prowadzenie prac metodologicznych w regionalnych rachunkach publicznych, w tym bieżąca aktualizacja metod regionalizacji i algorytmów obliczeń dla poszczególnych źródeł danych,
  • wykonywanie obliczeń dochodów i wydatków w sektorze instytucji rządowych i samorządowych w przekroju terytorialnym,
  • zbieranie, gromadzenie i przygotowywanie (analiza i kodowanie) danych źródłowych do obliczeń dochodów i wydatków publicznych, opracowywanie wskaźników regionalizacji,
  • opracowywanie publikacji z zakresu regionalnych rachunków publicznych zgodnie z planem wydawniczym Urzędu,
  • przygotowywanie danych z regionalnych rachunków publicznych do zasilania Banku Danych Lokalnych,
  • prowadzenie prac statystycznych w obszarze finansów publicznych oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym dotyczących wydatków rozwojowych.

Ośrodek powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na dane dotyczące przychodów i wydatków publicznych w podziale terytorialnym. Uzyskane wyniki posłużą m.in. ocenie efektywności i skuteczności różnych krajowych polityk rozwoju oraz instrumentów wsparcia realizowanych w układach terytorialnych. Coraz większe zainteresowanie regionalnymi wydatkami sektora instytucji rządowych i samorządowych wykazuje również Komisja Europejska.

Ośrodek współpracuje z różnymi Departamentami branżowymi Głównego Urzędu Statystycznego, Ośrodkami Urzędów Statystycznych, Urzędem Statystycznym Unii Europejskiej (EUROSTAT), instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami, np. ministerstwami.


Do góry