Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ośrodek Rachunków Regionalnych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ośrodek Rachunków Regionalnych (OR) jest specjalistycznym ośrodkiem działającym w strukturze organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Katowicach, powołanym przez Prezesa GUS w celu realizacji zadań ogólnokrajowych na rzecz statystyki publicznej jako całości w dziedzinie rachunków regionalnych. Ośrodek realizuje badanie 1.67.07 Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym, związane z obliczaniem wybranych kategorii rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Badanie odgrywa priorytetową rolę w zadaniach statystyki publicznej. Konieczność prowadzenia obliczeń w rachunkach regionalnych wynika zarówno z potrzeb użytkowników danych statystycznych, jak również wymogów Unii Europejskiej. Rachunki regionalne są źródłem informacji makroekonomicznych w przekroju terytorialnym, wspierającym procesy podejmowania decyzji w obszarze polityki regionalnej. Na podstawie danych z rachunków regionalnych możliwe jest międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto dla poszczególnych jednostek podziału terytorialnego Polski do średniego poziomu krajów Unii Europejskiej oraz innych regionów krajów UE.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

  • prowadzenie prac związanych z obliczaniem produktu krajowego brutto i jego elementów według makroregionów, regionów i podregionów,
  • wykonywanie obliczeń w zakresie rachunku podziału pierwotnego dochodów i rachunku podziału wtórnego dochodów w sektorze gospodarstw domowych w przekroju regionów,
  • prowadzenie prac metodologicznych w rachunkach regionalnych,
  • realizacja prac związanych z projektowaniem, wdrożeniem i administrowaniem Dziedzinowej Bazy Wiedzy „Rachunki narodowe”,
  • realizacja prac związanych z wykorzystaniem w statystyce publicznej danych ze źródeł administracyjnych,
  • opracowywanie publikacji z zakresu rachunków regionalnych,
  • przygotowywanie materiałów do Obwieszczenia Prezesa GUS, Kwestionariusza ESA oraz opracowań zbiorczych GUS i Urzędu.

Wyniki badania są wykorzystywane m.in.:

  • do opracowania i monitorowania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) - SOR, Umowy Partnerstwa, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz strategii ponadregionalnych, strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich,
  • na potrzeby funduszy strukturalnych UE do selekcji i wyboru regionów kwalifikujących się do wsparcia finansowego z funduszy pomocowych, a także do monitorowania rezultatów udzielonej pomocy.


Do góry