Opracowanie prezentuje wybrane informacje dotyczące ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego, działalności aptek i punktów aptecznych oraz lecznictwa uzdrowiskowego na terenie województwa śląskiego w 2022 roku.