Opracowanie prezentuje wybrane informacje dotyczące kadry medycznej, ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej oraz działalności aptek i punktów aptecznych na terenie województwa śląskiego w 2015 roku