Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące klubów i obiektów sportowych.
Wybrane dane statystyczne zaprezentowano w układzie podregionów i powiatów.