Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych
w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwach województwa śląskiego w 2019 r.