Opracowanie zawiera zbiór podstawowych informacji statystycznych o działalności inwestycyjnej i wartości środków trwałych w województwie śląskim w 2015 r., przedstawionych zarówno w skali całej gospodarki narodowej, jak i przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Materiał składa się z części analitycznej oraz tabelarycznej. Całość poprzedzają krótkie wyjaśnienia metodyczne. Opracowanie wzbogacono ilustracją graficzną danych w postaci map i wykresów.