Opracowanie zawiera informacje o nakładach inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych
w gospodarce narodowej województwa śląskiego w 2018 r.