Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wykorzystania technologii informacyjno‐telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach województwa śląskiego na podstawie uogólnionych badań przeprowadzanych metodą reprezentacyjną według zharmonizowanej metodologii stosowanej w krajach Unii Europejskiej